27 lut 2011

5 spółek WIG20 o najwyższej rekomendacji

Rekomendacje analityków mają to do siebie, że często się nie sprawdzają. Postanowiłem jednak zaprezentować 5 spółek indeksu WIG20 o najwyższych rekomendacjach wystawionych od początku 2011 roku. Rekomendacje są więc dość świeże i może okażą się dla kogoś pomocne przy podjęciu decyzji inwestycyjnej. Nie będę szczegółowo opisywał każdej ze spółek, bo dużo informacji można znaleźć w internecie, chociażby na stockwatch.pl.

Zobacz też: 5 spółek WIG20 o najwyższej rekomendacji - miesiąc później.

5. KGHM Polska Miedź (cena aktualna 168,10 zł, najwyższa rekomendacja 202,00 zł, potencjał wzrostu 20,17%)

4. Polimex Mostostal (cena aktualna 3,45 zł, najwyższa rekomendacja 4,20 zł, potencjał wzrostu 21,74%)

3. Polski Koncern Naftowy ORLEN (cena aktualna 44,81 zł, najwyższa rekomendacja 57,00 zł, potencjał wzrostu 27,20%)

2. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (cena aktualna 41,20 zł, najwyższa rekomendacja 55,00 zł, potencjał wzrostu 33,50%)

1. Tauron Polska Energia (cena aktualna 6,10 zł, najwyższa rekomendacja 8,60 zł, potencjał wzrostu 40,98%)

25 lut 2011

Na co idą nasze podatki?

Pomysł na wpis powstał po przeczytaniu tego posta na jednym z blogów autorskich. Postaram się więc prosto, krótko i zwięźle przedstawić najważniejsze sfery wydatków budżetu państwa na podstawie sprawozdania operatywnego z wykonania budżetu państwa za okres styczeń-listopad 2010 r.

Z całą pewnością można przyjąć założenie, że podatki finansują zdecydowaną większość wydatków budżetowych. Dochody podatkowe to około 90% dochodów budżetowych:

Dochody podatkowe (dochody podatkowe nie są równe wpływom podatkowym - o tym będzie inny post) to:

Dochody niepodatkowe to:

Dochody budżetowe oraz zaciągnięty dług finansujący deficyt budżetowy pozwalają na realizację wydatków budżetowych, których struktura przedstawia się następująco:

Aby bardziej szczegółowo omówić rodzaje wydatków budżetowych, przydatna będzie poniższa tabela:

1. DOTACJE I SUBWENCJE

Dotacje i subwencje to forma pomocy finansowej udzielanej przez państwo wybranym podmiotom (gminom, przedsiębiorstwom itd.). Dotacje mają charakter skonkretyzowany, są przyznawane na ściśle określony cel, trzeba się z nich rozliczać, a niewykorzystaną kwotę zwrócić. Subwencje mają charakter bardziej ogólny, nie trzeba się z nich rozliczać i zwracać niewykorzystanej kwoty.

1.1 Subwencje ogólne - środki przekazywane gminom, powiatom i województwom (jednostkom samorządu terytorialnego) na finansowanie ogółu zadań własnych oraz na cele oświatowe i drogowe.

1.2 Dotacje dla funduszy celowych - środki przekazywane na dziurę w ZUS i KRUS.

1.3 i 1.4 - Kolejne środki finansowe dla gmin, powiatów i województw przekazywane na realizację kolejnych zadań.

1.5 Dotacje podmiotowe dla uczelni - środki finansowe przekazywane uczelniom wyższym (publicznym i niepublicznym) na pokrycie kosztów związanych z ich działalnością statutową.

2. ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

Są to emerytury (niewypłacane przez ZUS), renty, zasiłki, dopłaty do leków itp.

3. WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych przeznaczone na wynagrodzenia pracowników oraz utrzymaniem tych jednostek. Przykłady jednostek budżetowych: urzędy, sądy, prokuratura, policja, Państwowa Straż Pożarna, szkoły, domy pomocy społecznej itd.

4. WYDATKI MAJĄTKOWE

W skrócie: wydatki na inwestycje. Proszę zauważyć, jak mała jest ta kwota w porównaniu do innych wydatków budżetu państwa.

5. WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU SKARBU PAŃSTWA

Temat-rzeka. Skrótowo są to:
 • odsetki (lub dyskonto) od skarbowych papierów wartościowych,
 • odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 • wypłaty z tytułu udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji.
6. ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ

Wydatki związane z członkostwem w Unii Europejskiej, do których zalicza się:
 • udział we wpływach z ceł, 
 • udział we wpływach z podatku VAT, 
 • składki w zależności od PKB. 
Są to najważniejsze źródła dochodów UE.

7. WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

W ramach różnych programów unijnych.

Komentarz:

Wydatki związane z obsługą zadłużenia wynoszą 35 mld zł. Wydatki związane z dziurą w ZUS i KRUS to 45 mld zł. Wydatki na wynagrodzenia urzędników to 37 mld zł. Renty, zasiłki itp. to kolejne 21 mld zł. Natomiast wydatki inwestycyjne (czyli majątkowe) to tylko 16 mld zł.

Podsumowując: nasze podatki idą na bieżące potrzeby państwa bez myślenia o przyszłości.

22 lut 2011

Optimus -22,28% i rekordowy obrót. WTF?

Miałem już nie pisać o akcjach, lecz dzisiejsze wydarzenie definitywnie tego wymaga. Kilka dni temu pisałem o Optimusie jako o świetnej, moim zdaniem, inwestycji w przeciągu kilku najbliższych miesięcy. Dzisiejsza sesja okazała się szokiem dla wszystkich. Kurs spadł o 22,28%, przy okazji bijąc rekord pod względem obrotów, które wyniosły dziś 54 mln zł. Najlepsze jest to, że nie towarzyszyła temu żadna konkretna informacja.

Właściwie jedyną informacją, którą udało mi się znaleźć w internecie, jest możliwość wyprzedaży akcji przez jednego z akcjonariuszy spółki, czyli ABC Data. Przedstawiciel ABC Data zapewnia jednak, że firma nie zamierza wpływać na notowania Optimusa. Ile w tym prawdy?

Kurs zamknięcia wyniósł równe 6 zł. Na czuja przewiduje jutro silne odreagowanie po dzisiejszych spadkach. Jest to oczywiście tylko moje osobiste zdanie. Perspektywa Wiedźmina 2 każe jednak trzymać akcje, co też zamierzam robić.

Dodane 3 marca:
Plotki się sprawdziły: ABC Data wysypała się z akcji Optimusa.

Tauron - wbrew oczekiwaniom

Dziś chciałbym omówić kolejną spółkę z mojego portfela, czyli spółkę energetyczną Tauron Polska Energia, która jest drugim pod względem wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce. Spółka zadebiutowała na GPW 30 czerwca 2010 roku (w trakcie kampanii do wyborów prezydenckich) z ceną 5,13 zł za akcję. Od tamtej kurs kurs najpierw mozolnie przez kilka miesięcy stał w miejscu, potem ruszył do góry zbliżając się do granicy 7 zł, by następnie zacząć spadać do obecnych ponad 6 zł.

Wystarczy zresztą spojrzeć na wykres:

W lutym tego roku nastąpiło wybicie, przy którym wszedłem po cenie 6,33 zł. Niestety, wybicie okazało się fałszywe i kurs spółki wkrótce przełamał jeden z poziomów wsparcia.

Nadal jednak trzymam akcje Tauronu w nadziei, że mocne fundamenty tej spółki i znaczne jej niedowartościowanie zrobią swoje. Zobaczmy rekomendacje:

bankier.pl

Najwyższa rekomendacja to 8,87 zł. Przy kursie 6,07 zł daje to wzrost rzędu 47%. Co z tego, że wskaźnik C/WK wynosi 0,71, co oznacza wynik bardzo atrakcyjny, szczególnie jak na WIG20. Niestety, brakuje bodźca do wzrostów. Granica 6 zł jak na razie nie do przebicia, ale wszyscy trąbią o korekcie, więc wiele może się wydarzyć. Jak to na giełdzie.

20 lut 2011

Optimus - sky is the limit?

Od pewnego czasu trzymam akcje spółki Optimus, którą kupiłem z powodu zbliżającej się premiery gry komputerowej Wiedźmin 2. Premiera jest zaplanowana na 17 maja tego roku. Jeszcze w styczniu kurs akcji oscylował wokół ceny 3 zł, dziś cena zbliża się do 8 zł za akcję i wszystkie znaki na niebie wskazują na to, że będzie wyżej, dużo wyżej...

Nie piszę tego posta, aby w jakiś sposób przyczynić się do dalszego windowania ceny do góry (choć chciałbym). I tak niewiele osób jak na razie czyta tego bloga, więc notka ta nie wpłynie na wzmożoną spekulację. Spekuła kręci się sama z dwóch powodów:
 1. Zbliżająca się premiera Wiedźmina 2, która to gra jest zapowiadana na wielki hit nie tylko jakościowy, ale też komercyjny.
 2. Sukces innej spółki związanej z branżą gier komputerowych, czyli City Interactive. W 2010 roku, dzięki sprzedaży gry Sniper: Ghost Warrior w nakładzie ponad 0,5 mln egzemplarzy, kurs spółki urósł o 643,7 %!
Te dwa czynniki sprawiają, że sukces Optimusa wydaje się wręcz być przesądzony. Tym bardziej, że Wiedźmin jest tytułem o wiele bardziej rozpoznawanym na świecie niż Sniper, którego sukces okazał się dość sporym zaskoczeniem. Inwestorzy już zdyskontowali część potencjału, a kształtowanie się kursu akcji Optimusa w ciągu ostatniego roku wyglądało tak:

Jeśli chodzi o wskaźniki giełdowe Optimusa, można powiedzieć, że prezentują się one nie najlepiej, gdyż firma walczy ciągle o odzyskanie rentowności. Rozpatrywanie wskaźników w tym wypadku nie ma najmniejszego sensu. Liczy się się przyszłość, czyli w ilu milionach egzemplarzy sprzeda się Wiedźmin. To, że się sprzeda, świetnie obrazuje TO zdjęcie. Nic tylko zacierać ręce i obserwować dalsze wzrosty.

18 lut 2011

Rostowski! Za co pijesz?!

Świetne zdjęcie z pewnego tabloida sprzed półtora roku, które w dość prostacki, lecz trafny sposób obrazuje sytuację w Polsce. A Minister Finansów Jan Vincent-Rostowski dalej wie swoje, zapewnia o zrównoważonym i bezpiecznym budżecie. Tylko dlaczego w takim wypadku z każdej strony podnosi podatki?

16 lut 2011

Polisa lokacyjna - alternatywa dla lokat "antybelkowych"

W blogosferze powstała wrzawa po zapowiedziach Ministerstwa Finansów i likwidacji furtki pozwalającej na niepłacenie podatku od zysków z oszczędności. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku lokat z kapitalizacją dzienną, jeżeli dzienne odsetki są nie wyższe niż 2,49 zł. Kwota podatku jest zaokrąglana do pełnych złotych, czyli podatek (19%) w wysokości 0,49 zł nie jest pobierany, gdyż zaokrąglenie daje wynik zerowy.

Od lipca ma się to zmienić. Kwota podatku będzie zaokrąglana do groszy, w związku z czym lokaty antybelkowe przestaną istnieć. Na szczęście, istnieje alternatywa w postaci polisy lokacyjnej.

Polisa lokacyjna działa na podobnej zasadzie jak lokata z tą różnicą, że zamiast umowy lokaty, wypełniany jest wniosek o ubezpieczenie. Jako że podatek Belki nie dotyczy sfery ubezpieczeniowej, zyski z takiej poliso-lokaty nie są opodatkowane. Firma ubezpieczeniowa wypłaca kwotę lokaty wraz z odsetkami po upływie ustalonego terminu.

Wady takiego rozwiązania to mała ilość ofert na rynku (lecz niedługo może się to zmienić) oraz mniej korzystny system gwarancji (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny), który w przypadku upadłości ubezpieczyciela zapewnia zwrot w wysokości 50% środków do wysokości 30 tys. euro. W przypadku lokaty bankowej (Bankowy Fundusz Gwarancyjny) w razie upadłości banku zwraca się 100% środków do wysokości 100 tys. euro.

Platforma Obywatelska szła do wyborów parlamentarnych w 2007 roku z obietnicą likwidacji podatku Belki, który teraz udoskonala. Dziś, zamiast skupić się na cięciach wydatków poprzez likwidację przywilejów wybranym grupom społecznym, rząd kombinuje jak tu zwiększyć dochody, zabierając wszystkim (podwyżka VAT). Jak dla mnie, liberalizm rządu Donalda Tuska ostatecznie umarł wraz z propozycją zmian w Otwartych Funduszach Emerytalnych. Przed wyborami w tym roku czas więc szukać alternatywy.

15 lut 2011

Ranking kont maklerskich: AKCJE (zima 2011)

Jest to mój drugi post na blogu i tym właśnie postem chciałbym zapoczątkować regularne prezentowanie rankingu kont maklerskich. Ranking będzie publikowany co kwartał. Na początku będzie dotyczył wyłącznie AKCJI na postawie porównania:
 • stawki prowizji od transakcji kupna i sprzedaży, 
 • stawki prowizji od transakcji odwrotnej w ramach day tradingu,
 • minimalnej kwoty prowizji od transakcji kupna i sprzedaży,
 • opłaty rocznej za prowadzenie rachunku maklerskiego.

Ranking kont maklerskich na dzień 15 lutego 2011 roku:

W każdej z kategorii można było uzyskać maksymalnie 25 punktów, co daje łączną maksymalną liczbę punktów do zdobycia równą 100. Na podstawie średnich ważonych każdy z parametrów otrzymał punktację, a po zsumowaniu punktów ze wszystkich parametrów, powstała punktacja dla poszczególnych kont maklerskich.

Wnioski z tabeli nasuwają się same. W tej chwili najtańszym kontem maklerskim jest konto XTB. Oferuje ono najniższą prowizję na rynku wynoszącą 0,25 % od transakcji, a także prowadzenie rachunku jest za friko. Sam korzystam z tego brokera, wyznając zasadę minimalizacji kosztów transakcyjnych za wszelką cenę (no prawie).

Najgorzej w rankingu wypadło Biuro Maklerskie BGŻ. Każdy z parametrów tego konta wypada w rankingu blado. Prowizja w wysokości 0,42 % (są też inne, mniej atrakcyjne opcje do wyboru) z minimalną kwotą 7 zł nie zachwyca. Brak obniżonej stawki dla day tradingu raczej nie przyciągnie krótkoterminowych graczy. Na dodatek opłata roczna w wysokości 50 zł skutecznie odstrasza.

PS: W przyszłości prawdopodobnie powstanie porównanie rachunków Forex.

14 lut 2011

O czym będzie blog?

Dziś walentynki, a więc odpowiednia okazja na debiut bloga poświęconego szeroko pojętej tematyce finansów. Ta szerokość pozwoli na spojrzenie na poszczególne dziedziny finansów z pewnym dystansem, obiektywizmem. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że oznacza to również brak szczegółowości, konkretyzacji.

Przede wszystkim, blog nie może być nudny. Stawiam to sobie za najważniejszy cel. Interesująca tematyka postów, kontrowersyjność, lekkie poczucie humoru - to wszystko z pewnością nie zaszkodzi. Ten blog ma za zadanie:
 • przyciągnąć jak największą liczbę użytkowników internetu, zainteresowanych tematyką finansową, lecz nie tylko,
 • spowodować, że będzie można pochwalić się nim przed pracodawcą czy znajomymi,
 • zarabiać, bo przecież tak niewiele potrzeba do szczęścia...
Amen.