Ranking kont maklerskich: AKCJE (zima 2011)

Jest to mój drugi post na blogu i tym właśnie postem chciałbym zapoczątkować regularne prezentowanie rankingu kont maklerskich. Ranking będzie publikowany co kwartał. Na początku będzie dotyczył wyłącznie AKCJI na postawie porównania:
  • stawki prowizji od transakcji kupna i sprzedaży, 
  • stawki prowizji od transakcji odwrotnej w ramach day tradingu,
  • minimalnej kwoty prowizji od transakcji kupna i sprzedaży,
  • opłaty rocznej za prowadzenie rachunku maklerskiego.

Ranking kont maklerskich na dzień 15 lutego 2011 roku:

W każdej z kategorii można było uzyskać maksymalnie 25 punktów, co daje łączną maksymalną liczbę punktów do zdobycia równą 100. Na podstawie średnich ważonych każdy z parametrów otrzymał punktację, a po zsumowaniu punktów ze wszystkich parametrów, powstała punktacja dla poszczególnych kont maklerskich.

Wnioski z tabeli nasuwają się same. W tej chwili najtańszym kontem maklerskim jest konto XTB. Oferuje ono najniższą prowizję na rynku wynoszącą 0,25 % od transakcji, a także prowadzenie rachunku jest za friko. Sam korzystam z tego brokera, wyznając zasadę minimalizacji kosztów transakcyjnych za wszelką cenę (no prawie).

Najgorzej w rankingu wypadło Biuro Maklerskie BGŻ. Każdy z parametrów tego konta wypada w rankingu blado. Prowizja w wysokości 0,42 % (są też inne, mniej atrakcyjne opcje do wyboru) z minimalną kwotą 7 zł nie zachwyca. Brak obniżonej stawki dla day tradingu raczej nie przyciągnie krótkoterminowych graczy. Na dodatek opłata roczna w wysokości 50 zł skutecznie odstrasza.

PS: W przyszłości prawdopodobnie powstanie porównanie rachunków Forex.