Klin podatkowy 2011

W jednej z poprzednich notek krótko przedstawiłem zagadnienie klina podatkowego. W tym poście chciałbym zająć się jego wyliczeniem. Klin podatkowy informuje, jaki odsetek dochodów zabiera państwo w formie podatków i składek od osoby zatrudnionej na stałe.

Założenia:
 • osoba pracuje na etat, 
 • otrzymuje przeciętne krajowe wynagrodzenie.
Obliczenia:
 • 3359 zł - prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w gospodarce narodowej
Pracodawca:
 • 3359*9,76%=327,84 zł - składka emerytalna
 • 3359*4,50%=151,16 zł - składka rentowa
 • 3359*1,67%=56,10 zł - składka wypadkowa (ta składka jest zmienna, dla uproszczenia przyjąłem 50% jej najwyższej wartości)
 • 3359*2,45%=82,30 zł - składka na Fundusz Pracy
 • 3359*0,10%=3,36 zł - składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • 327,84+151,16+56,10+82,30+3,36=620,76 zł - suma składek
 • 3359+620,76=3979,76 zł - całkowity koszt zatrudnienia pracownika
Pracownik:
 • 3359*9,76%=327,84 zł - składka emerytalna
 • 3359*1,50%=50,39 zł - składka rentowa
 • 3359*2,45%=82,30 zł - składka chorobowa
 • 327,84+50,39+82,30=460,53 zł - suma składek ZUS
 • 3359-460,53=2898,47 zł - dochód
 • 111,25 zł - koszty uzyskania przychodu dla pracownika mieszkającego w tej samej miejscowości, gdzie znajduje się zakład pracy
 • 2898,47-111,25=2787 zł - podstawa opodatkowania podatkiem PIT zaokrąglona do pełnych złotych
 • 46,34 zł - kwota wolna od podatku
 • 2787*18%-46,34=455,33 zł - składka zdrowotna i zaliczka PIT
 • 2898,47*9%=260,86 zł - składka zdrowotna
 • 455,33-2898,47*7,75%=231 zł - zaliczka PIT zaokrąglona do pełnych złotych
 • 2898,47-260,86-231=2406,61 zł - wynagrodzenie netto
Klin podatkowy:
 • 3979,76-2406,61=1573,15 zł - kwota klina podatkowego
 • 1573,15/3979,76*100%=39,53% - klin podatkowy
Gdyby nie udział państwa, miesięcznie pracownik na umowę o pracę otrzymywałby teoretycznie wynagrodzenie na rękę w wysokości 3979,76 zł, czyli o prawie 40% wyższe niż obecnie.

Uwaga:

W obliczeniach nie uwzględniłem ulg podatkowych (ulga na dziecko, ulga na internet) z bardzo prostego powodu - zwrot części podatku wynikający z tych ulg następuje raz do roku po rozliczeniu się z fiskusem. Nie wpływa to na wysokość miesięcznego wynagrodzenia netto w ciągu roku.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Stategia regularnego inwestowania w ETF-y

Czy warto brać kredyty?

Alior Sync - opinia

Blogroll