Klin podatkowy - pojęcie

Klin podatkowy to różnica między kosztami ponoszonymi przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem pracownika a wynagrodzeniem, które pracownik otrzymuje na rękę. Państwo zabiera tę różnicę w formie podatków i składek za pracę na pełnym etacie.

Graficznie prezentuje się to następująco:

Źrodło: Wikipedia (pewnie robione w Paint, ale oddaje postać rzeczy).
Na rynku pracy, tak jak na każdym rynku, występują popyt i podaż. Na wielkość bezrobocia wpływa wiele czynników, a jednym z ważniejszych jest wielkość klina podatkowego.

Wyższy klin podatkowy przyczynia się do wzrostu bezrobocia. Pracodawca ponosi wtedy wyższe koszty związane z zatrudnieniem pracownika, a więc nie stać go na zatrudnienie większej liczby pracowników, przez co spada popyt na pracę z jego strony. Natomiast niższe wynagrodzenie jest mniej zachęcające dla szukających pracy, dlatego spada podaż pracy z ich strony. W związku z tym rozrasta się też szara strefa, bo każdnej ze stron w coraz mniejszym stopniu opłaca się rozliczać z urzędem podatkowym i powstaje większa motywacja oraz większa awersja na ryzyko, aby uniknąć zapłacenia podatku.

Wynagrodzenie brutto nie jest całkowitym kosztem, jaki ponosi pracodawca w związku z zatrudnieniem pracownika. Do tego dochodzą jeszcze składki po stronie pracodawcy.

W 2009 roku klin podatkowy wyniósł 34%. Więcej o wielkości klina podatkowego w 2011 roku i jego sposobie liczenia w jednym z następnych postów.