Podsumowanie ankiety "Jaka jest wysokość Twojego majątku netto?"

Skończyła się kolejna ankieta na blogu i czas na krótkie podsumowanie. Ankietujący odpowiadali na pytanie: Jaka jest wysokość Twojego majątku netto? Majątek netto to w skrócie wartość aktywów pomniejszona o wartość pasywów. Można było udzielić tylko jednej odpowiedzi, a wariantów odpowiedzi było sześć. W ankiecie wzięło udział 86 osób. Oto ostateczne wyniki.

Największa liczba ankietowanych (36%, 31 osób) posiada majątek netto w wysokości od 10 tys. zł do 100 tys. zł. Niewiele mniej liczną grupę stanowią osoby z majątkiem od 100 tys. do 1 mln zł (28%, 24 osoby).

W zestawienie znalazło się 6 milionerów, którym można z pewnością pozazdrościć. Po drugiej stronie mamy także 6 osób z majątkiem netto poniżej 0 zł. To możliwe, wystarczy być zadłużonym na kwotę wyższą niż stanowią nasze aktywa.

Zapraszam do udziału w nowej, prostej, wyrazistej ankiecie: Czy USA są bankrutem?

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Stategia regularnego inwestowania w ETF-y

Czy warto brać kredyty?

Alior Sync - opinia

Blogroll