TPSA, czyli chcesz być stabilny - płać dywidendę!

Powyższy wykres mówi wszystko za siebie. Tepsy można nie lubić za monopolistyczną (no prawie) pozycję na rynku. Za drogie usługi telefoniczne, relatywnie drogi internet i kiepską obsługę klienta. Za nieciekawą ofertę, niechęć do zmian i inwestycji, a także za kiepskie perspektywy rozwoju.

Jednak jednego nie można tej telekomunikacyjnej spółce zarzucić - konsekwentnej polityki dywidendowej. W rezultacie rynek spada, a Tepsa...

...jak zwykle, stoi w miejscu.

W ostatnich 5 latach TPSA podzieliła się zyskiem 5 razy, rok w rok. W tym roku stopa dywidendy przed dniem wypłaty wynosiła w granicach 8-10%, co oznacza, że inwestor, jeśli miał prawo do dywidendy, mógł zarobić 8-10% (minus podatek) w porównaniu do ceny zakupu papierów.

Wypłata wysokiej dywidendy przyczynia się do stabilizacji wahań kursu spółki. W Polsce dywidendy nie są tak spopularyzowane jak w Stanach. Jedna z przyczyn takiego stanu rzeczy to powstawanie podwójnego opodatkowania - firma najpierw płaci 19-procentowy CIT, a potem 19-procentową stawkę od dywidend. Spółkom de facto jeszcze mniej opłaca się dzielenie się zyskiem niż jego zatrzymanie.

Tepsa łamie reguły, oferując dywidendy powyżej wskaźnika inflacji. Tym samym przywiązuje do siebie inwestorów długoterminowych i zniechęca spekulantów, którzy liczą na błyskawiczny wzrost ceny akcji. Zresztą dla mnie trochę bezsensem jest wypłacanie dywidend o stopie do 5%, już lepiej zatrzymać ten zysk w firmie i zainwestować, aby za kilka lat móc dzielić się zyskiem na poziomie 10% kursu.

Można zarzucić, że TPSA to spółka telekomunikacyjna, a więc powinna z natury rzeczy mieć stabilny kurs, bo rozmawiać przez telefon przecież nie przestaniemy. Jest w tym trochę racji, ale jako kontrargument zaprezentuję wykres jej największego konkurenta:

Widać wyraźnie jak pięknie wykres Netii podąża za wykresem całego parkietu WIG. Netia nie wypłaca dywidendy i są tego konsekwencje. Proszę teraz wrócić na samą górę i spojrzeć na wykres Tepsy. Rożnica jest diametralna.

Puenta: Firmo, chcesz mieć stabilną wycenę, nie szczędź wysokiej dywidendy. Inaczej nie ominą cię rynkowe wahania związane z bankructwem kolejnych państw.