30 lis 2011

Motywacja cz.1

Nikt chyba nie wątpi w to jak ważnym czynnikiem osobistego rozwoju jest motywacja. Najczęściej bywa tak, że motywacja trwa krótko, np. chcemy nauczyć się w ciągu 1,5 roku języka angielskiego, przez kilka dni pilnie robimy co zaplanowaliśmy, a potem porzucamy wszystko i wracamy do punktu wyjścia.

Powodów takiego zachowania może być wiele: zbyt rzadko myślimy o końcowym efekcie, nie notujemy postępów, nie nagradzamy się za sukcesy, nie lubimy uczyć się w samotności czy po prostu zasypiamy ze znużenia. Nie będę tutaj opisywać każdego ze wspomnianych przypadków, ale w przy utracie motywacji warto mieć taką swoją kotwicę motywacyjną, która pomoże nam w kryzysowych momentach. Co może być taką kotwicą?

A chociażby filmy wideo. Oto filmy, do których lubię wracać w przypadku problemów z motywacją.

Skazani na Shawshank (The Shawshank Redemption)
Jeden z moich ulubionych filmów o wolności i dążeniu do celu, nawet jeśli los okaże się człowiekowi przeciwny. Film inteligentny, trzyma w napięciu, a końcówka jest wprost utopijna i niesamowicie motywująca.

W pogoni za szczęściem (The Pursuit of Happyness)
Film o losach bohatera, któremu nie udaje się rozkręcić biznesu, w związku z czym popada w tarapaty finansowe. Z tego powodu odchodzi od niego żona, zostawiając go z małoletnim synem. Bohater jest przykładem, że dzięki determinacji, wytrwałości, a także etycznemu zachowaniu w życiu można osiągnąć sukces. Coś dla przyszłych akwizytorów ;)

Braveheart - Waleczne Serce (Braveheart)
Chyba każdy oglądał ten film pełnometrażowy o Szkocie, który w akcie zemsty za śmierć ukochanej (swoja drogą - niezła motywacja) walczył o wolność swojego narodu. Film propaguje takie wartości jak patriotyzm, honor, poświęcenie, odwaga w dążeniu do celu.

Susan Boyle

Wróćmy do rzeczywistości. Uczestniczka brytyjskiego Mam Talent, o wyglądzie i zachowaniu wieśniaczki, która niesamowitym głosem zdobyła miliony fanów na świecie. W wieku 47 lat postanowiła spróbować swoich sił w programie telewizyjnym, udowadniając tym samym, że na sukces nigdy nie jest za późno. Motywujące.

Liverpool - Milan

Co to był za mecz, chyba najlepsze widowisko wszechczasów finałów Ligi Mistrzów. W 2005 roku jeszcze interesowałem się piłką nożną i kibicowałem klubowi Liverpool. Przyznam, że po pierwszej połowie skazałem go już na stratę. Morał: zawsze wierz w sukces.

Fucking Joke

Wydarzenie ostatnich dni udowadniające, że należy walczyć o swoje, jeśli czujesz się oszukany. Pudzianowski niesłusznie wygrał walkę, na co jego przeciwnik zaprotestował w dość widowiskowy sposób. Poskutkowało - walka została anulowana.

A Wy jak się motywujecie? Znacie jakieś inne inspirujące filmy wideo?

24 lis 2011

Zwolennicy likwidacji podatku PIT w Polsce to ekonomiczni analfabeci, czyli pitu-pitu o likwidacji PITu

Mocny tytuł, więc mam nadzieję, że napięcie dalej będzie tylko rosło - jak u Hitchcoka. Wpis jest nawiązaniem do mojej pracy licencjackiej na temat podatku pogłównego. Jednym z rozdziałów tejże pracy były hipotetyczne rozważania dotyczące popularnej w internecie koncepcji - zastąpienia podatku dochodowego od osób fizycznych (czyli w uproszczeniu PIT) podatkiem pogłównym. I od razu odpowiedź - nie da się tego zrobić w polskich warunkach. Dlaczego? Zapraszam do lektury.

Chciałbym także na początek zaznaczyć, że przy pisaniu pracy z oczywistych względów musiałem zachować obiektywizm. Mimo liberalnych poglądów w kwestiach gospodarczych, musiałem zaakceptować wynik takim jakim jest. Jako że człowiek uczy się przez całe życie, wyrobiłem sobie pewien pogląd na temat podatków, który wydaje się być dla mnie najbardziej słusznym. A mianowicie:

Mniej istotna jest konstrukcja podatków (a więc czy są to podatki progresywne, degresywne, regresywne, liniowe), dla gospodarki najkorzystniejsze są podatki proste i niskie (w tej właśnie kolejności).

Wpis będzie poprawioną redakcyjnie kopią fragmentu pracy dyplomowej. Dane dotyczą roku 2009.

POCZĄTEK

Cechy podatku dochodowego od osób fizycznych i założenia do obliczeń

(...)

Według sprawozdania operatywnego za 2009 rok dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 28.279.581.151 złotych (nie wliczając zryczałtowanego podatku dochodowego). Jeśli założyć liczbę podatników rozliczających się z podatku PIT na poziomie 24,7 milionów osób, można poczynić pewne wyliczenia co do wysokości podatku pogłównego, który czysto teoretycznie mógłby zastąpić podatek dochodowy od osób fizycznych:
28.279.581.151 / 24.700.000 = 1144,92 (złotych).

Na pierwszy rzut oka kwota jest wysoka, jednak należy pamiętać o tym, że jest to roczna kwota podatku. Przy takim wyniku miesięczna wysokość podatku wyniosłaby:
1144,92 / 12 = 95,41 (złotych).

Na tym etapie kończą się zazwyczaj rozważania zwolenników wprowadzenia podatku pogłównego w Polsce, o których będzie mowa na końcu tego rozdziału. Skala tego zjawiska w internecie, gdzie pokazywany jest powyższy sposób wyliczeń, jest ogromna i nie znalazłem ani jednego przykładu z prawidłowo przyjętymi założeniami. Świadczy to o tym, że obliczenia pełnią tylko i wyłącznie funkcję propagandową albo ich autorzy nie mają odpowiedniej wiedzy dotyczącej finansów publicznych, a konkretnie:
  • przekazywania przez państwo części dochodów z podatków dochodowych do budżetów jednostek samorządu terytorialnego, czyli gmin, powiatów oraz województw,
  • funkcjonowania ulgi zdrowotnej odliczanej od podatku,
  • funkcjonowania uproszczonych form opodatkowania: zryczałtowanego podatku dochodowego i karty podatkowej.
Udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego państwo musi przekazywać określoną część wpływów z podatków dochodowych do poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku gmin udział wynosi docelowo 39,34%, powiatów – docelowo 10,25%, województw – 1,60% , co razem daje docelowy udział wszystkich jednostek na poziomie 51,19%, czyli ponad połowę dochodów budżetu państwa z tytułu PIT.

Wspomniana docelowość wynika z faktu przekazywania przez państwo obowiązków związanych z utrzymaniem domów pomocy społecznej w przypadku gmin oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w przypadku powiatów . W 2009 roku udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniósł dla gmin 36,72% , natomiast dla powiatów i województw udziały osiągnęły docelowe wartości, co daje łączny wynik w wysokości:
36,72% + 10,25% + 1,60% = 48,57%.

Podany wynik posłuży do obliczenia łącznych dochodów budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego z tytułu PIT w 2009 roku. W tym celu należy dane o wysokości dochodów budżetu państwa należy podzielić przez rudział dochodów budżetu w łącznych dochodach z tytułu PIT:
28.279.581.151 / (1 - 0,4857) = 54.986.547.056,19 (złotych).

Ulga zdrowotna

Ulga zdrowotna jest związana ze składką na ubezpieczenie zdrowotne, która jest liczona od dochodu podatnika i przekazywana w wysokości 9% do Narodowego Funduszu Zdrowia. Podatnik jednak może odliczyć od podatku kwotę 7,75% dochodu. Przy czym dochód w tych przypadkach należy rozumieć jako różnica między wynagrodzeniem brutto pracownika a potrąconymi z jego wynagrodzenia składkami do Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych, czyli składek: emerytalnej, rentowej oraz chorobowej.

Ulgę zdrowotną należy uwzględnić przy obliczaniu łącznych potencjalnych wpływów, gdyż likwidacja podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz podatku pogłównego doprowadziłaby do likwidacji źródła środków przekazywanych na ubezpieczenie zdrowotne. Ulgi odliczane od dochodu, czyli ulga na dzieci i ulga na internet, funkcjonują w obrębie systemu podatkowego i są już ujęte w dochodach budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W 2009 roku przychody Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu składek zdrowotnych przekazywanych z Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych wyniosły 49.879.081.290,15 złotych . Jest to kwota odpowiadająca 9-procentowej stawce od dochodów osiągniętych przez wszystkich podatników PIT. System podatkowy traci natomiast 7,75% tych dochodów, gdyż część 1,25% jest nie podlega odliczeniu. Aby więc obliczyć ubytki systemu podatkowego spowodowane funkcjonowaniem składki zdrowotnej, należy dokonać następujących działań:
0,0775 / 0,09 * 49.879.081.290,15 = 42.951.431.110,96 (złotych).

Zryczałtowany podatek dochodowy i karta podatkowa

Dochody z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego trafiają wyłącznie do budżetu państwa i w 2009 roku wyniosły 7.484.146.928 złotych. Dochody te często są wliczane w sprawozdaniach budżetowych do dochodów budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednak w tej pracy zostały one wyodrębnione dla łatwiejszego obliczenia łącznych wpływów z PIT do budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody z tytułu karty podatkowej trafiają wyłącznie do budżetów gmin i w 2009 roku wyniosły 94.256.048,05 złotych.

Razem wpływy z tytułu uproszczonych form opodatkowania dla osób prowadzących działalności gospodarczych wyniosły w 2009 roku:
7.484.146.928 + 94.256.048,05 = 7.578.402.976,05 (złotych).

(...)

Obliczenia końcowe

Aby obliczyć łączne potencjalne wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, należy zsumować łączne dochody budżetu państwa oraz jednostek samorządy terytorialnego z tytułu PIT, dochody Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu składek przekazywanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 7,75% dochodu, a także wpływy z tytułu uproszczonych form opodatkowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą:
54.986.547.056,19 + 42.951.431.110,96 + 7.578.402.976,05 = 105.516.381,143,20 (złotych).

Jest to całkowita kwota, która byłaby potrzebna w 2009 roku do zrekompensowania środków utraconych po likwidacji podatku dochodowego od osób fizycznych. Dla lepszego zobrazowania można przyrównać tę kwotę do dochodów uzyskiwanych z podatku VAT (o największym znaczeniu fiskalnym dla budżetu państwa), które w 2009 roku wyniosły 99.454.721.453 złotych. Wynika z tego, że dochody publiczne powiązane z PIT były wyższe w 2009 roku aniżeli dochody z VAT.

Warto ustosunkować obliczoną kwotę do liczby podatników PIT w 2009 roku, czyli 24,7 milionów osób:
105.516.381,143,20 / 24.700.000 = 4.271,92 (złotych).

Przy zachowaniu tej samej liczby podatników po zastąpieniu podatkiem pogłównym podatku dochodowego od osób fizycznych podatnik musiałby płacić kwotę miesięczną w wysokości:
4.271,92 / 12 = 355,99 (złotych).

Aby zastąpić podatek dochodowy od osób fizycznych podatkiem pogłównym, przy zachowaniu tej samej liczby podatników, miesięczna wysokość podatku wyniosłaby 355,99 złotych.

Przy czym należy wspomnieć o bardzo ważnej rzeczy, o której była już mowa w tej pracy w kontekście zalet podatku pogłównego i którą cały czas podkreślają zwolennicy jego wprowadzenia w Polsce. Rzecz jest o prostocie tego podatku, a w efekcie znacznej redukcji kosztów związanych z utrzymaniem administracji publicznej. Obliczona kwota jest więc wartością maksymalną i mogłaby ulec zmniejszeniu minimum o kilkanaście procent.

KONIEC

Koniec pitu-pitu o likwidacji PITu. Jak ktoś zrozumiał wszystko i dobrnął do końca (albo i nie), zapraszam do dyskusji.

15 lis 2011

Jaka jest optymalna szerokość bloga?

Aby poznać odpowiedź na to pytanie, na początek warto zapoznać się z narzędziem QuirkTools.

Jest to narzędzie pozwalające zobaczyć jak wygląda nasza strona internetowa w różnych rozdzielczościach, a tym samym na różnym sprzęcie: monitorze, laptopie, netbooku, telefonie, smartfonie, telewizorze. Możemy więc zoptymalizować szerokość naszego bloga z myślą o konkretnej rozdzielczości, aby ułatwić docelowemu użytkownikowi poruszanie się po naszej witrynie.

I tak oto jeśli naszą grupą docelową są między innymi użytkownicy netbooków (rozdzielczości 1024x600 oraz 1024x768) czy iPadów (1024x768), nie powinniśmy ustawiać szerokości większej niż 1000 pikseli, gdyż trochę miejsca musi jeszcze zostać na pasek do przewijania w przeglądarce.

W przypadku niektórych tabletów rozdzielczości wynoszą 800x600 oraz 800x480. W telefonach komórkowych z oczywistych względów są jeszcze niższe.

Odpowiadając na pytanie tytułowe, moim zdaniem najbardziej optymalną szerokością bloga jest właśnie 1000 pikseli. Tak też i jest w przypadku blofi.pl.

Z dedykacją dla blogerów: zamień LinkWithin na nrelate

Całkiem niedawno odkryłem gadżet pozwalający na automatyczne dodawanie miniatur z odnośnikami do powiązanych postów, dzięki czemu możemy zatrzymać czytelnika na dłużej i tym samym skutecznie zwiększyć ruch na blogu. Zauważyłem, że większość blogerów używa do tego celu narzędzia o nazwie LinkWithin, które jest dobre, acz nie rewelacyjne. Po krótkich poszukiwaniach natknąłem się na gadżet o nazwie nrelate i właściwie można powiedzieć, że jest to udoskonalony i konfigurowalny LinkWithin.

Wygląd gadżetu można zobaczyć powyżej na obrazku, a także pod tym wpisem. Jaki widać, gadżet możemy dowolnie konfigurować - możemy m.in. modyfikować liczbę i wielkość miniatur, zmieniać tytuł gadżetu, bawić się kolorystyką, a także usunąć sam napis powered by nrelate. Decydujemy także, czy miniatury mają wyświetlać się na stronie głównej czy tylko na podstronach bloga. W LinkWithin możemy konfigurować tylko liczbę miniatur.

Aby zainstalować gadżet, trzeba zarejestrować się na stronie internetowej www.nrelate.com i postępować dalej zgodnie z instrukcjami. Rejestracja oczywiście jest banalna.

Często widzę na blogach niedopasowany do wyglądu gadżet LinkWithin. Mam więc nadzieję, że dla kogoś ten krótki wpis okaże się pomocny.

Cytat na koniec: W myśl filozofii kaizen jakość sprowadza się do stylu życia - niekończącego się procesu ulepszania. Źródło: Wikipedia

13 lis 2011

Ranking 10 najlepszych kont oszczędnościowych (listopad 2011)

To koniec. Już prawie pewne, że od następnego roku zmienią się zasady zaokrąglania podatku od zysków kapitałowych, a więc znikną depozyty bez Belki, a tym samym oszczędzanie w banku stanie się mniej opłacalne. Przez moment miałem zwątpienie czy publikować dalej ten ranking, ale niech tym razem będzie. Zobaczmy co przynosi listopad, jeśli chodzi o ofertę rachunków oszczędnościowych. Ostatnie dane o inflacji to 4,3% rok do roku.

BankProduktNetto
Bank MilleniumKonto Oszczędnościowe5,67%
Deutsche Bankdb Konto Oszczędnościowe 24h5,67%
Kredyt BankEkstrakonto Plus5,67%
PolbankKonto Codzienny Sukces5,53%
BNP Paribas BankKonto WIĘCEJ oszczędnościowe5,50%
Toyota BankKonto młodzieżowe Click5,00%
PolbankMistrzowskie Konto Osobiste4,86%
Kredyt BankKonto Oszczędn. - Lokata Swobodna4,45%
Alior BankKonto Oszczędnościowe4,35%
Meritum BankKonto Silnie Zarabiające4,30%

Bank: Bank Millenium
Produkt: Konto Oszczędnościowe
Netto: 5,67%
Kwota: 0-100000 zł
Kapitalizacja: miesięczna
Maks. liczba kont: 1
Liczba darmowych wypłat: 1 w miesiącu
Wymagane konto osobiste: tak, opłata 0 zł przy minimalnych wpływach 1000 zł miesięcznie i 1 płatności kartą
Dodatkowe uwagi: Promocyjne oprocentowanie do 9.01.2012

Bank: Deutsche Bank
Produkt: db Konto Oszczędnościowe 24h
Netto: 5,67%
Kwota: 0-15000 zł
Kapitalizacja: dzienna
Maks. liczba kont: 3
Liczba darmowych wypłat: 1 w miesiącu
Wymagane konto osobiste: tak, opłata 0 zł w przy minimum 1 płatności kartą
Dodatkowe uwagi: Promocja oprocentowania do 30 listopada. Potem spada do 4,09% netto.

Bank: Kredyt Bank
Produkt: Ekstrakonto Plus
Netto: 5,67%
Kwota: 0-3000 zł
Kapitalizacja: miesięczna
Maks. liczba kont: 1
Liczba darmowych wypłat: brak ograniczeń
Wymagane konto osobiste: jest to konto osobiste, opłata 0 zł przy minimalnych wpływach w wysokości 1000 zł i 5 płatnościach kartą
Dodatkowe uwagi: brak

Bank: Polbank
Produkt: Konto Codzienny Sukces
Netto: 5,53%
Kwota: 5000-15582 zł
Kapitalizacja: dzienna
Maks. liczba kont: 3
Liczba darmowych wypłat: 1 w miesiącu
Wymagane konto osobiste: tak, opłata 0 zł przy minimum 5 płatnościach kartą
Dodatkowe uwagi: Toporny system transakcyjny. Promocyjne oprocentowanie do 15.01.2012

Bank: BNP Paribas Bank
Produkt: Konto WIĘCEJ oszczędnościowe
Netto: 5,50%
Kwota: 0-15000 zł
Kapitalizacja: w dni robocze, przez co suma weekendowych odsetek może wpaść pod podatek Belki
Maks. liczba kont: 1
Liczba darmowych wypłat: brak ograniczeń
Wymagane konto osobiste: tak, opłata za prowadzenie 0 zł, opłata za przelew 0,50 zł
Dodatkowe uwagi: Oprocentowanie obowiązuje przez 6 miesięcy.

Bank: Toyota Bank
Produkt: Konto młodzieżowe Click
Netto: 5,00%
Kwota: 0-18200 zł
Kapitalizacja: dzienna
Maks. liczba kont: 1
Liczba darmowych wypłat: brak ograniczeń
Wymagane konto osobiste: jest to konto osobiste, 0 zł w opcji bez karty (1 zł z kartą)
Dodatkowe uwagi: Dla osób w wieku 13-24 lat. Aby zrezygnować z karty, trzeba złożyć kurierowi oświadczenie o rezygnacji z karty.

Bank: Polbank
Produkt: Mistrzowskie Konto Osobiste
Netto: 4,86%
Kwota: 500-20000 zł
Kapitalizacja: miesięczna
Maks. liczba kont: 1
Liczba darmowych wypłat: brak ograniczeń
Wymagane konto osobiste: jest to konto osobiste, opłata 0 zł przy minimum 5 płatnościach kartą
Dodatkowe uwagi: Toporny system transakcyjny.

Bank: Kredyt Bank
Produkt: Konto Oszczędnościowe - Lokata Swobodna
Netto: 4,45%
Kwota: 0-14999,99 zł
Kapitalizacja: dzienna
Maks. liczba kont: 1
Liczba darmowych wypłat: 1 w miesiącu
Wymagane konto osobiste: tak, Ekstrakonto Plus (w zestawieniu)
Dodatkowe uwagi: brak

Bank: Alior Bank
Produkt: Konto oszczędnościowe
Netto: 4,35%
Kwota: 0-20860 zł
Kapitalizacja: dzienna
Maks. liczba kont: 2
Liczba darmowych wypłat: 1 w miesiącu
Wymagane konto osobiste: nie
Dodatkowe uwagi: brak

Bank: Meritum Bank
Produkt: Konto Silnie Zarabiające
Netto: 4,30%
Kwota: 1000-21000 zł
Kapitalizacja: dzienna
Maks. liczba kont: brak ograniczeń
Liczba darmowych wypłat: 1 w miesiącu
Wymagane konto osobiste: tak, opłata 0 zł w opcji bez karty
Dodatkowe uwagi: brak

2 lis 2011

Podsumowanie miesiąca: październik 2011

Z lekkim poślizgiem czas na podsumowanie ciepłego października, nie tylko jeśli chodzi o temperaturę powietrza na zewnątrz. Giełdą miota jak szatan, ale to już chyba nikogo nie dziwi.

Jeśli chodzi o moje losy, zacznę od wiadomości smutnej, a mianowicie od wspominanego projektu, którego niestety nie udało mi się zrealizować. I nie był to żaden biznes, lecz zwykły egzamin na maklera papierów wartościowych. No cóż, nie wszystko w życiu udaje się za pierwszym razem. W związku z tym mam zamiar wrzucać na bloga od czasu do czasu artykuły edukacyjne dotyczące futures/forward, opcji, ciekawych zagadnień prawnych itd. - tak ot dla utrwalenia wiedzy.

Obecnie jestem na etapie poszukiwania pracy w Warszawie. Niestety, Szczecin nie oferuje nic, jeśli chodzi o pracę w inwestycjach, nadszedł więc czas na emigrację do stolicy.

W żółwim tempie rozkręcam internetowy biznes, jeśli tak to można nazwać. Agregator chyba jest praktycznym narzędziem nie tylko dla mnie i widzę, że wielu internautów już z niego korzysta. O reszcie projektów na razie nie chcę pisać, bo nie są na zaawansowanym etapie. Zresztą teraz na kilka tygodni pochłoni mnie nowy projekt, ale będę coś dalej działał w kierunku mobilnego dochodu.

Nawiązując do obrazka wyżej, na giełdzie nie gram, bo nie mam czasu. Już miałem grać na krótko na KGHM i poszaleć na parze walutowej USD/PLN, ale postanowiłem zachować większą płynność do momentu wyjaśnienia sytuacji osobistej z Warszawą.

Także portfel aktywów w tym miesiącu jest skoncentrowany aż do bólu:

I tak na razie pozostanie.

PS: Zapraszam do wzięcia udziału w ankiecie zamieszczonej na prawym bocznym pasku.