Deutsche Bank daje 10%

Deutsche Bank ostatnio rozpieszcza swoich nowych klientów. Tym razem oferuje oprocentowanie konta oszczędnościowego na poziomie 10% brutto. Oczywiście, są pewne haczyki i nie każdy załapie się na promocyjne oprocentowanie. Co więc trzeba zrobić?

Oprocentowanie promocyjne wskazane powyżej obowiązuje w okresie od dnia 1 grudnia 2011 roku do 28 lutego 2012 roku włącznie. Promocyjnym oprocentowaniem objęte są wyłącznie środki zgromadzone na db Koncie Oszczędnościowym 24h w pakiecie z Kontem Osobistym db NET otwartym nie wcześniej niż dnia 1 grudnia 2011 roku. Oprocentowanie promocyjne znajdzie zastosowanie, gdy saldo rachunku nie przekracza 10.000 zł. W przypadku, gdy saldo rachunku będzie wyższe niż 10.000 zł oprocentowanie wyniesie 4,09%.

Kapitalizacja odsetek jest dzienna, można wykonać bezpłatnie 1 przelew w miesiącu z konta oszczędnościowego i otworzyć maksymalnie 3 rachunki (a więc łącznie zdeponować do 30 tys. zł). Oczywiście, brak jakichkolwiek opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowego.

Aby otworzyć konto oszczędnościowe, trzeba być posiadaczem konta osobistego. Jest ono całkowicie darmowe, jeśli chodzi o prowadzenie konta, przelewy internetowe, używanie karty debetowej (w przypadku wykonania minimum 1 transakcji kartą miesięcznie), wypłatę z wszystkich bankomatów.

Przy okazji możemy skorzystać z promocji i otrzymać nagrodę gwarantowaną w postaci modemu Play Online do korzystania z mobilnego internetu na kartę w Play. Cena takiego modemu to 129 zł, otrzymujemy go za darmo. Działa to jak pre-paid, robimy doładowanie i korzystamy z internetu przez określony czas - tutaj cennik doładowań.

Warunki wzięcia udziału w promocji (pełny regulamin):

W Promocji może wziąć udział Klient, który w czasie trwania Promocji spełni łącznie następujące warunki:
a. złoży wniosek o Konto osobiste dbNET nie wcześniej niż 01.12.2011 roku i nie później niż 18.12.2011 roku;
b. oświadczy poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola we wniosku o Konto osobiste dbNET, że wyraża zgodę na udział w Promocji i akceptuje treść niniejszego Regulaminu;
c. zawrze Umowę dbNET.


A także:
a. w ciągu 7 Dni roboczych od daty Zawarcia Umowy dbNET dokona wpłaty na Konto osobiste dbNET,
b. utrzyma przez kolejne 14 dni saldo w wysokości równej co najmniej 1 500 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset) na koncie,
c. przez okres dwunastu miesięcy po zakończeniu Promocji utrzyma otwarte Konto osobiste dbNET


Dodatkowo Deutsche Bank wprowadził ostatnio możliwość autoryzacji transakcji za pomocą haseł SMS - oczywiście usługa bezpłatna.

Podsumowując, możemy złapać dwie ryby na jednym haczyku: oprocentowanie 10% brutto oraz nagrodę gwarantowaną w postaci modemu o wartości 129 zł.