Przejdź do głównej zawartości

Najważniejsze dane fundamentalne

Czas na głębsze wykorzystanie wiedzy wyniesionej z pracy.

Dane fundamentalne są publikowane przez urzędy statystyczne, instytuty badawcze, banki centralne itp. Wpływ niektórych z nich trudno przecenić, nawet najbardziej zagorzali zwolennicy analizy technicznej z reguły odsuwają się od rynku w czasie publikacji kluczowych statystyk makroekonomicznych. Wszystkie z poniżej opisanych danych warto znać, gdyż każda z tych informacji może w większym lub mniejszym stopniu zachwiać rynkiem i zdecydować o jego kierunku.

Kalendarz publikacji danych makroekonomicznych można znaleźć na stronach Forex Factory czy FXone (tu również dane z Polski).

Zazwyczaj podaje się 3 wartości danej, które są istotne z punktu widzenia inwestorów: wartość poprzednią (previous), prognozowaną (forecast) oraz aktualną (actual). Najważniejsza jest relacja między wartością aktualną a prognozowaną - w przypadku znacznej różnicy rynki z reguły zachowują się dość gwałtownie, dyskontując tę różnicę w jak najkrótszym czasie.

Lista najważniejszych danych fundamentalnych:

Non-Farm Payrolls - chyba najważniejsza dana makroekonomiczna. Dotyczy liczby utworzonych miejsc pracy w USA w sektorze pozarolniczym. Dana jest publikowana w każdy pierwszy piątek miesiąca o godzinie 14:30 polskiego czasu.

Unemployment Rate - czyli stopa bezrobocia w USA, publikowana łącznie z Non-Farm Payrolls.

Unemployment Claims - wnioski o zasiłki dla bezrobotnych. Dana z USA publikowana co tydzień w czwartek o 14:30. W ogóle wskaźniki dotyczące bezrobocia w USA są niezwykle ważne, nie wolno ich lekceważyć.

GDP - Gross Domestic Product, t.j. PKB - Produkt Krajowy Brutto. Jeśli ktoś nie zna definicji PKB, odsyłam do Wikipedii. Dana ukazuje wzrost gospodarczy danego kraju.

CPI/RPI - Consumer / Retail Price Index, czyli wskaźnik inflacji konsumenckiej, która jest najważniejszym miernikiem wśród wskaźników inflacji. CPI pokazuje wzrost cen dla przeciętnego gospodarstwa domowego w danym kraju. Banki centralne w ramach prowadzonej polityki pieniężnej starają się utrzymać inflację na określonym poziomie. Przykładowo, w Polsce cel inflacyjny wynosi 2,5%.

PPI - Producer Price Index, czyli wskaźnik inflacji producenckiej. Mniej istotny niż CPI, acz dość ważny. Dotyczy zmian cen u producentów towarów i usług. Jako że PPI przekłada się w ostateczności na CPI, często możemy przewidzieć tendencję CPI na podstawie wcześniej publikowanego PPI.

Manufacturing PMI - wskaźnik produkcji przemysłowej, który pozwala przewidzieć ożywienie lub spowolnienie gospodarczej. W Stanach Zjednoczonych występuje skrót ISM (od: Institute of Supply Management).

Service Sector PMI - wskaźnik produkcji w sektorze usług. Trochę mniejsze znaczenie dla inwestorów niż wskaźnik produkcji przemysłowej. W USA mamy do czynienia z nazwą Non-Manufacturing ISM.

Retail Sales - sprzedaż detaliczna. Wskaźnik pokazuje prostą rzecz - jak dużo konsumują obywatele w danym interwale czasowym. Ważna dana makroekonomiczna z perspektywy wzrostu gospodarczego.

Trade Balance, czyli bilans handlowy (lub eksport netto) - różnica między wartością eksportu a importu.

Indeksy sentymentu rynkowego - ZEW, Ifo, Consumer confidence, Michigan Consumer Sentiment Index, Philadelphia FED, Empire State Manufacturing - ukazują nastrój rynku i mogą okazać się pretekstem do większych ruchów. Raczej ważne wskaźniki.

Przemówienia szefów banków centralnych, szefów rządów - niewątpliwie "królują" tu szefowie FEDu oraz ECB, a także rządy największych krajów świata. Ostatnio ogromny wpływ na losy świata ma kanclerz Niemiec Angela Merker, która de facto decyduje o losach Grecji.

Istnieje oczywiście szereg innych wskaźników makroekonomicznych, na które warto zwracać uwagę w zależności od rynku, na którym inwestujemy. Powyższe opisane wskaźniki trzeba śledzić bezwzględnie, gdyż mają wpływ globalny. Jeśli coś przeoczyłem, proszę o komentarz.

Popularne posty z tego bloga

Stategia regularnego inwestowania w ETF-y

Obecnie na GPW jest notowanych 5 funduszy ETF . 3 z nich, czyli Beta ETF mWIG40TR , Beta ETF WIG20TR oraz Lyxor ETF WIG20 , skupiają się na polskich akcjach. Odrzucamy je w tej strategii, gdyż w polskie instrumenty inwestują także OFE, PPK, PPE, a zależy nam na dywersyfikacji całego majątku netto . Zostają 2 ETF-y, czyli Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P500 . Strategia polega na tym, aby zawsze inwestować równo po 50% w każdy z tych funduszy. Raz kupujemy więcej sztuk jednego funduszu, a drugi raz odwrotnie. Jest to de facto strategia uśredniania po lepszych cenach. Warto stosować strategię w ramach IKZE, a także IKE, aby przy okazji osiągać korzyści podatkowe . Szukamy maklera z jak najniższą prowizją na rynku. obecnie jest to DM BPS z prowizją transakcyjną w wysokości 0,13% min. 3 zł. Oczywiście, nie kupujemy PKC z powodu dość niskiej płynności (z roku na rok jest coraz lepiej) tych instrumentów na GPW. Strategię można też stosować na zagranicznych ETF-ach, któ

Gdybym był premierem...

Już w maju wybory do europejskiego, a jesienią do polskiego parlamentu. Politycy obrzucają się coraz to nowszymi pomysłami, na co wydać pieniądze zbierane z podatków i, co gorsze, z zadłużania państwa. W tym poście zabawię się w premiera i przedstawię moje propozycje reform w sferze gospodarczej i nie tylko. Oto one. Zapisanie w Konstytucji zakazu uchwalania budżetu państwa z deficytem. Wyjątki to wojna lub przewidywana recesja w następnym roku. Zapisanie w Konstytucji zakazu zadłużania państwa w obcej walucie, aby zniwelować ryzyko walutowe. Reforma podatku VAT polegająca na likwidacji stawki 8%. Zostaną stawki 0%, 5% i 23%. Wszystkie towary i usługi korzystne dla zdrowia, proekologiczne, prorozwojowe należy objąć stawką 5%. Pozostałe produkty ze stawką 23%. Uproszczenie klina podatkowego . Likwidacja kosztów uzyskania przychodu, jedna stawka podatku 32%. Likwidacja wszystkich ulg i możliwości przekazania 1% podatku. Wszystkie zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczyć n