Podatek pogłówny - praca licencjacka

Czy wiedzieliście, że musi minąć minimum 6 miesięcy od obrony pracy dyplomowej, zanim możemy ją opublikować? Przyznam, że byłem tym faktem nieco zdziwiony, a zarazem natchnęło mnie, aby zamieścić w internecie swoją pracę - a nuż ktoś będzie zaciekawiony jej tematyką. Nie wiem czy ktoś w Polsce pisał pracę o podatku pogłównym, ja spróbowałem i trochę żałuję, bo zagadnienie okazało się trudniejsze w opracowaniu niż się spodziewałem.

Zresztą oceniam swoją jako przeciętną, amatorską, poza paroma fragmentami pisanie pracy szło mozolnie ze względu na brak anglojęzycznej literatury, a co dopiero polskiej. Często musiałem szukać literatury na siłę, bo mimo że znałem odpowiedź na postawioną tezę, to trudno było znaleźć właściwe, obiektywne źródło na jej potwierdzenie. Mam też nadzieję, że obiektywizm przekazu został zachowany.

Link do pracy licencjackiej:
Zastosowanie podatku pogłównego w Polsce i na świecie

A w opracowaniu między innymi definicja podatku pogłównego, jego zalety i wady, czy jest sprawiedliwą daniną, jego historycznym stosowaniu na świecie i w Polsce oraz chyba najciekawsze - analiza próby wprowadzenia go w życie w Polsce.