Klin podatkowy 2013

Rok 2013 przynosi kolejny wzrost klina podatkowego. W porównaniu do poprzednich wyliczeń wzrósł on o 0,37 p.p. Mimo że stawki składek i podatków nie zostały podniesione, mimo to klin jest większy - dlaczego? Wszystko za sprawą niezmieniających nominalnie się od lat kosztów uzyskania przychodu oraz kwoty wolnej od podatku, co przy wzroście wynagrodzenia powoduje procentowy wzrost obciążeń fiskalnych.

Klin podatkowy jest różnicą między całkowitymi kosztami pracodawcy z tytułu zatrudnienia pracownika a wynagrodzeniem netto pracownika. Na tę różnicę składają się daniny płacone do ZUS, NFZ i Urzędu Skarbowego. Jaki więc jest ten klin w tym roku?

Założenia:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • przeciętne krajowe wynagrodzenie
Obliczenia:
 • 3713 zł - prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w gospodarce narodowej w 2013 r.
Pracodawca:
 • 3713*9,76%=362,39 zł - składka emerytalna
 • 3713*6,50%=241,35 zł - składka rentowa
 • 3713*1,93%=71,66 zł - składka wypadkowa
 • 3713*2,45%=90,97 zł - składka na Fundusz Pracy
 • 3713*0,10%=3,71 zł - składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • 362,39+241,35+71,66+90,97+3,71=770,08 zł - suma składek
 • 3713+770,08=4483,08zł - całkowity koszt zatrudnienia pracownika
Pracownik:
 • 3713*9,76%=362,39 zł - składka emerytalna
 • 3713*1,50%=55,70 zł - składka rentowa
 • 3713*2,45%=90,97 zł - składka chorobowa
 • 362,39+55,70+90,97=509,06 zł - suma składek ZUS
 • 3713-509,06=3203,94 zł - dochód
 • 111,25 zł - koszty uzyskania przychodu dla pracownika zamieszkałego w miejscowości, gdzie znajduje się zakład pracy
 • 3203,94-111,25=3093 zł - podstawa opodatkowania podatkiem PIT zaokrąglona do pełnych złotych
 • 46,34 zł - kwota wolna od podatku
 • 3093*18%-46,34=510,40 zł - składka zdrowotna i zaliczka PIT
 • 3203,94*9%=288,35 zł - składka zdrowotna
 • 510,40-3203,94*7,75%=262 zł - zaliczka PIT zaokrąglona do pełnych złotych
 • 3203,94-288,35-262=2653,59 zł - wynagrodzenie netto
Klin podatkowy:
 • 4483,08-2645,59=1829,49 zł - kwota klina podatkowego
 • 1837,49/4483,08*100%=40,81% - klin podatkowy
Wynik bez (złosliwego) komentarza. Wypada jednak dodać pare informacji. Po pierwsze, klin częściowo jest renkompensowany przez zwrot podatku, jaki większość z nas dostaje po złożeniu rocznego zeznania podatkowego z tytułu ulgi na dziecko czy internet. Nie uwzględniłem tych ulg w obliczeniach, gdyż zwroty z nich dostajemy raz w roku, co nie wpływa na miesięczną kondycję gospodarstwa domowego. Po drugie, dla firm zatrudnienie pracownika jest kosztem uzyskania przychodu, a więc pomniejsza podstawę opodatkowania podatkiem CIT (stawka 19%).

Z innej strony - obliczenia nie uwzględniają innych podatków, takich jak VAT, akcyza, cła itd. Gdyby to wszystko zebrać do kupy, to okazałoby się, że przeciętny pracownik oddaje państwu grubo ponad połowę tego, ile potencjalnie wynosiłyby jego zarobki bez danin.