Jak (nieco) uprościć podatek PIT?

Podatek PIT nie musi być podatkiem skomplikowanym, nawet przy różnych stawkach tegoż podatku. Niestety, różne preferencje (czyli wyjątki) powodują trudności w sposobie jego wyliczenia, co dla podatnika często oznacza koszt alternatywny w postaci straconego czasu na naukę lub pieniędzy na usługi doradcy.

Obecnie sposób wyliczania przez firmy wysokości podatku PIT pracownika zatrudnionego na umowę o pracę wygląda następująco:
 • 3713 zł - prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w gospodarce narodowej w 2013 r.
 • 3713*9,76%=362,39 zł - składka emerytalna
 • 3713*1,50%=55,70 zł - składka rentowa
 • 3713*2,45%=90,97 zł - składka chorobowa
 • 362,39+55,70+90,97=509,06 zł - suma składek ZUS
 • 3713-509,06=3203,94 zł - dochód
 • 111,25 zł - koszty uzyskania przychodu dla pracownika zamieszkałego w miejscowości, gdzie znajduje się zakład pracy
 • 3203,94-111,25=3093 zł - podstawa opodatkowania podatkiem PIT zaokrąglona do pełnych złotych
 • 46,34 zł - kwota wolna od podatku
 • 3093*18%-46,34=510,40 zł - składka zdrowotna i zaliczka PIT
 • 3203,94*9%=288,35 zł - składka zdrowotna
 • 510,40-3203,94*7,75%=262 zł - zaliczka PIT zaokrąglona do pełnych złotych
 • 3203,94-288,35-270=2653,59 zł - wynagrodzenie netto
Jak widać, wyliczenie wysokości podatku PIT komplikują składki ZUS, koszty uzyskania przychodu, kwota wolna od podatku oraz składka zdrowotna. Najbardziej absurdalne są koszty uzyskania przychodu, które są stałą, śmiesznie niską, irracjonalna kwotą. Dlatego aby uprościć nieco podatek PIT na miejscu ustawodawców całkowicie zlikwidowałbym koszty uzyskania przychodu na rzecz zwiększenia kwoty wolnej podatku. Nie spowoduje to żadnych zmian w wysokości zaliczki PIT oraz wynagrodzenia, natomiast skróci cały proces wyliczania podatku:
 • 3713 zł - prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w gospodarce narodowej w 2013 r.
 • 3713*9,76%=362,39 zł - składka emerytalna
 • 3713*1,50%=55,70 zł - składka rentowa
 • 3713*2,45%=90,97 zł - składka chorobowa
 • 362,39+55,70+90,97=509,06 zł - suma składek ZUS
 • 3713-509,06=3203,94 zł - dochód
 • 66,31 zł - kwota wolna od podatku
 • 3203,94*18%-66,31=510,40 zł - składka zdrowotna i zaliczka PIT
 • 3203,94*9%=288,35 zł - składka zdrowotna
 • 510,40-3203,94*7,75%=262 zł - zaliczka PIT zaokrąglona do pełnych złotych
 • 3203,94-288,35-270=2653,59 zł - wynagrodzenie netto
Może to i jest tylko kosmetyczna zmiana, ale zawsze to dobry krok w kierunku uproszczenia całego systemu podatkowego.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Stategia regularnego inwestowania w ETF-y

Czy warto brać kredyty?

Blogroll

Połowa kredytu spłacona!