Fundusz inwestycyjny UniKorona Pieniężny (wpis sponsorowany)

Chcesz zarobić więcej niż na lokacie, a jednocześnie inwestować bezpiecznie - zainteresuj się funduszami pieniężnymi. Jednym z nich jest subfundusz UniKorona Pieniężny, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy zarobił dla inwestorów 5,15%, a przez 7 lat aż 44,33%. Jest to obecnie najlepszy wynik wśród wszystkich funduszy pieniężnych funkcjonujących na polskim rynku (wycena z dnia 6.12.2013).

UniKorona Pieniężny jest jednym z subfunduszy funduszu inwestycyjnego Union Investment i charakteryzuje się niskim stopniem ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz głównie inwestuje w płynne instrumenty rynku pieniężnego, czyli w bony skarbowe, lokaty bankowe, a także dłużne papiery wartościowe (np. obligacje), których termin wykupu nie przekracza 1 roku. Instrumenty te charakteryzują się wysokim bezpieczeństwem oraz niskimi wahaniami wartości.

Głównym celem subfunduszu UniKorona Pieniężny jest ochrona realnej wartości jego aktywów. Dlatego przeznaczony on jest głównie dla inwestorów zainteresowanych zabezpieczeniem swojego kapitału przed inflacją. Benchmarkiem jest średnie oprocentowanie 1-3-miesięcznych depozytów złotowych oferowanych przez banki komercyjne gospodarstwom domowym w Polsce.

Minimalna pierwsza wpłata do subfunduszu to tylko 100 zł, a maksymalna opłata za zarządzanie wynosi 1,5% rocznie. Warto przy tym pamiętać, że opłata za zarządzanie jest pokrywana bezpośrednio z aktywów funduszu, a wartość jednostki uczestnictwa oblicza się dopiero po uwzględnieniu tej opłaty. Oznacza to, że wspomniany na początku zysk 5,15% jest już po odliczeniu opłaty za zarządzanie.

Jako że Union Investment jest funduszem parasolowym, inwestor ma możliwość optymalizacji podatkowej. Polega ona na możliwości konwersji jednostek między subfunduszami bez płacenia podatku od zysków kapitałowych. Podatek ten płaci się dopiero na samym końcu przy wyjściu z inwestycji w fundusz.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Stategia regularnego inwestowania w ETF-y

Czy warto brać kredyty?

Alior Sync - opinia

Blogroll