Przejdź do głównej zawartości

Fundusz inwestycyjny UniKorona Pieniężny (wpis sponsorowany)

Chcesz zarobić więcej niż na lokacie, a jednocześnie inwestować bezpiecznie - zainteresuj się funduszami pieniężnymi. Jednym z nich jest subfundusz UniKorona Pieniężny, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy zarobił dla inwestorów 5,15%, a przez 7 lat aż 44,33%. Jest to obecnie najlepszy wynik wśród wszystkich funduszy pieniężnych funkcjonujących na polskim rynku (wycena z dnia 6.12.2013).

UniKorona Pieniężny jest jednym z subfunduszy funduszu inwestycyjnego Union Investment i charakteryzuje się niskim stopniem ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz głównie inwestuje w płynne instrumenty rynku pieniężnego, czyli w bony skarbowe, lokaty bankowe, a także dłużne papiery wartościowe (np. obligacje), których termin wykupu nie przekracza 1 roku. Instrumenty te charakteryzują się wysokim bezpieczeństwem oraz niskimi wahaniami wartości.

Głównym celem subfunduszu UniKorona Pieniężny jest ochrona realnej wartości jego aktywów. Dlatego przeznaczony on jest głównie dla inwestorów zainteresowanych zabezpieczeniem swojego kapitału przed inflacją. Benchmarkiem jest średnie oprocentowanie 1-3-miesięcznych depozytów złotowych oferowanych przez banki komercyjne gospodarstwom domowym w Polsce.

Minimalna pierwsza wpłata do subfunduszu to tylko 100 zł, a maksymalna opłata za zarządzanie wynosi 1,5% rocznie. Warto przy tym pamiętać, że opłata za zarządzanie jest pokrywana bezpośrednio z aktywów funduszu, a wartość jednostki uczestnictwa oblicza się dopiero po uwzględnieniu tej opłaty. Oznacza to, że wspomniany na początku zysk 5,15% jest już po odliczeniu opłaty za zarządzanie.

Jako że Union Investment jest funduszem parasolowym, inwestor ma możliwość optymalizacji podatkowej. Polega ona na możliwości konwersji jednostek między subfunduszami bez płacenia podatku od zysków kapitałowych. Podatek ten płaci się dopiero na samym końcu przy wyjściu z inwestycji w fundusz.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Stategia regularnego inwestowania w ETF-y

Obecnie na GPW jest notowanych 5 funduszy ETF . 3 z nich, czyli Beta ETF mWIG40TR , Beta ETF WIG20TR oraz Lyxor ETF WIG20 , skupiają się na polskich akcjach. Odrzucamy je w tej strategii, gdyż w polskie instrumenty inwestują także OFE, PPK, PPE, a zależy nam na dywersyfikacji całego majątku netto . Zostają 2 ETF-y, czyli Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P500 . Strategia polega na tym, aby zawsze inwestować równo po 50% w każdy z tych funduszy. Raz kupujemy więcej sztuk jednego funduszu, a drugi raz odwrotnie. Jest to de facto strategia uśredniania po lepszych cenach. Warto stosować strategię w ramach IKZE, a także IKE, aby przy okazji osiągać korzyści podatkowe . Szukamy maklera z jak najniższą prowizją na rynku. obecnie jest to DM BPS z prowizją transakcyjną w wysokości 0,13% min. 3 zł. Oczywiście, nie kupujemy PKC z powodu dość niskiej płynności (z roku na rok jest coraz lepiej) tych instrumentów na GPW. Strategię można też stosować na zagranicznych ETF-ach, któ

Gdybym był premierem...

Już w maju wybory do europejskiego, a jesienią do polskiego parlamentu. Politycy obrzucają się coraz to nowszymi pomysłami, na co wydać pieniądze zbierane z podatków i, co gorsze, z zadłużania państwa. W tym poście zabawię się w premiera i przedstawię moje propozycje reform w sferze gospodarczej i nie tylko. Oto one. Zapisanie w Konstytucji zakazu uchwalania budżetu państwa z deficytem. Wyjątki to wojna lub przewidywana recesja w następnym roku. Zapisanie w Konstytucji zakazu zadłużania państwa w obcej walucie, aby zniwelować ryzyko walutowe. Reforma podatku VAT polegająca na likwidacji stawki 8%. Zostaną stawki 0%, 5% i 23%. Wszystkie towary i usługi korzystne dla zdrowia, proekologiczne, prorozwojowe należy objąć stawką 5%. Pozostałe produkty ze stawką 23%. Uproszczenie klina podatkowego . Likwidacja kosztów uzyskania przychodu, jedna stawka podatku 32%. Likwidacja wszystkich ulg i możliwości przekazania 1% podatku. Wszystkie zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczyć n