Klin podatkowy w Polsce 2014, czyli ile pracownik kosztuje pracodawcę?

Od zeszłorocznych wyliczeń na szczęście nie podniesiono stawek składek ZUS-owskich czy stawek podatków bezpośrednich. Mimo to klin podatkowy, który jest różnicą między kosztem pracodawcy z tytułu zatrudnienia pracownika a wynagrodzeniem netto pracownika, minimalnie wzrósł zarówno nominalnie, jak i procentowo.

Założenia:
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • przeciętne krajowe wynagrodzenie
Obliczenia:
 • 3746 zł - prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w gospodarce narodowej w 2013 r.
Pracodawca:
 • 3746*9,76%=365,61 zł - składka emerytalna
 • 3746*6,50%=243,49 zł - składka rentowa
 • 3746*1,93%=72,30 zł - składka wypadkowa
 • 3746*2,45%=91,78 zł - składka na Fundusz Pracy
 • 3746*0,10%=3,75 zł - składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • 365,61+243,49+72,30+91,78+3,75=776,93 zł - suma składek
 • 3746+776,93=4522,93 zł - całkowity koszt zatrudnienia pracownika
Pracownik:
 • 3746*9,76%=365,61 zł - składka emerytalna
 • 3746*1,50%=56,19 zł - składka rentowa
 • 3746*2,45%=91,78 zł - składka chorobowa
 • 365,61+56,19+91,78=513,58 zł - suma składek ZUS
 • 3746-513,58=3232,42 zł - dochód
 • 3232,42*9%=290,92 zł - składka zdrowotna
 • 111,25 zł - koszty uzyskania przychodu dla pracownika zamieszkałego w miejscowości, gdzie znajduje się zakład pracy
 • 3232,42-111,25=3121 zł - podstawa opodatkowania podatkiem PIT zaokrąglona do pełnych złotych
 • 46,34 zł - kwota wolna od podatku
 • 3121*18%-46,34=515,44 zł - zaliczka PIT wraz z ulgą zdrowotną
 • 515,44-3232,42*7,75%=265 zł - zaliczka PIT zaokrąglona do pełnych złotych
 • 3232,42-290,92-265=2676,50 zł - wynagrodzenie netto
Klin podatkowy:
 • 4522,93-2676,50=1846,43 zł - kwota klina podatkowego
 • 1846,43/4522,93*100%=40,82% - klin podatkowy
Nawet gdy stawki podatkowe stoją w miejscu, to przy wzrastającej wysokości wynagrodzenia koszty pracy powoli rosną ze względu na zamrożone nominalne kwoty kosztów uzyskania przychodu i kwoty wolnej od podatku. Stąd też wzrost klina podatkowego o 0,01 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego roku.

Warto pamiętać, że zatrudnienie pracownika jest kosztem dla firmy, a więc dzięki temu płaci ona niższy podatek CIT. Co oczywiście nie usprawiedliwia wysokich kosztów pracy, przez które szczególnie mniejsze firmy (zatrudniające pracowników) muszą bardziej namęczyć się, aby osiągnąć próg rentowności. Dlatego też kwitnie bezrobocie i praca na czarno.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Stategia regularnego inwestowania w ETF-y

Czy warto brać kredyty?

Alior Sync - opinia

Blogroll