Inwestycje

Aktualizowana lista wszystkich prywatnych inwestycji w instrumenty finansowe. Nie obejmuje produktów oszczędnościowych.

O - otwarcie, Z - zamknięcie. Opłaty: prowizje, podatki, swapy, dywidendy.


Komentarze