Dochody z reklam na blogu można rozliczać wg stawki 8,5%

Dobra wiadomość dla osób uzyskujących dochody z reklam umieszczonych na swoich blogach. Niedawno ukazała się interpretacja ogólna Ministra Finansów, która jasno wskazuje, że zarobki ze stron internetowych można rozliczać tak jak przychody uzyskiwane np. z tytułu najmu mieszkania, czyli według stawki ryczałtowej 8,5%.

Rozliczenie podatku jest bardzo proste. Jeśli np. zarobiliśmy 200 zł we wrześniu, to do 20 października musimy wpłacić na konto Urzędu Skarbowego 8,5% x 200 zł = 17 zł. Aby móc rozliczać się w ten sposób, trzeba dostarczyć Urzędowi Skarbowemu takie oświadczenie do 20 dnia następnego miesiąca od momentu, w którym uzyskaliśmy pierwszy dochód (czyli też do 20 października, jeśli pierwszy dochód był we wrześniu). Lub do 20 stycznia, jeśli już rozliczamy się według skali podatkowej i chcemy zmienić na ryczałt. Po zakończeniu 2014 roku należy wypełnić PIT-28, który trzeba złożyć do 2 lutego 2015 roku.

Najważniejsze fragmenty z interpretacji ogólnej Ministra Finansów (pełna treść):

Uwzględniając orzecznictwo sądów administracyjnych, stwierdzam, że osoba fizyczna udostępniająca na stronie internetowej miejsce w celu zamieszczenia treści o charakterze m. in. reklamowym za wynagrodzeniem uzyskuje przychód z tytułu umowy o podobnym charakterze do umowy najmu lub dzierżawy. Przychody z tego tytułu należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT, pod warunkiem, że nie są uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej.
Dochody z tego źródła przychodów podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według progresywnej skali podatkowej, określonej w art. 27 ust. 1 ustawy PIT. Podatnik ma również możliwość wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.).

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Stategia regularnego inwestowania w ETF-y

Czy warto brać kredyty?

Alior Sync - opinia

Blogroll