Klin podatkowy 2015

Klin podatkowy jest różnicą między całkowitym kosztem zatrudnienia pracownika zatrudnionego na pełny etat a wynagrodzeniem na rękę, jakie ten pracownik otrzymuje. Inaczej mówiąc, klin podatkowy jest sumą danin płaconych przez pracownika i pracodawcę z tytułu umowy o pracę. Wskaźnik ten w dobry sposób pokazuje jak bardzo opodatkowana jest praca w Polsce.

Poniżej moje wyliczenia klinu podatkowego w Polsce.

3 959,00 złprognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto


Pracodawca:
386,40 złskładka emerytalna
257,34 złskładka rentowa
71,26 złskładka wypadkowa
97,00 złskładka na Fundusz Pracy
3,96 złskładka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
815,96 złsuma danin pracodawcy


Pracownik:
386,40 złskładka emerytalna
59,39 złskładka rentowa
97,00 złskładka chorobowa
307,46 złskładka zdrowotna
284,00 złzaliczka PIT
1 134,25 złsuma danin pracownika


Klin podatkowy:
4 774,96 złcałkowity koszt zatrudnienia pracownika
2 824,75 złwynagrodzenie netto pracownika
1 950,21 złklin podatkowy
40,84%klin podatkowy w %

Jak widać, przeciętny pracownik dostawałby co miesiąc na rękę o prawie 41% wyższe wynagrodzenie, jeśli państwo nie nakładałoby danin na pracę. Dużo czy mało - pozostawiam do własnej oceny.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Stategia regularnego inwestowania w ETF-y

Czy warto brać kredyty?

Blogroll

Połowa kredytu spłacona!