Referendum

Już 6 września, w niedzielę, odbędzie referendum, w którym obywatele mogą odpowiedzieć na trzy postawione pytania:

1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?
2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?
3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?


Nie spodziewam się wysokiej frekwencji, ale wbrew woli niektórych popieranych przeze mnie polityków zachęcam wszystkich czytelników do pójścia na głosowanie. Mimo nieprecezyjnych pytań warto pokazać, że to obywatele powinni rozstrzygać o kluczowych sprawach dla kraju, a nie politycy pod naciskiem zorganizowanych mniejszości.

Moje głosy: TAK, NIE, TAK.

PS Przy okazji polecam bardziej rozbudowany wpis na ten temat.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Stategia regularnego inwestowania w ETF-y

Czy warto brać kredyty?

Alior Sync - opinia

Blogroll