Rynek Forex i jego związek z CFD (wpis sponsorowany)

Forex

Czym właściwie jest rynek Forex? I skąd taka nazwa?

Forex to nazwa rynku walutowego o charakterze hurtowym, a nazwa jest skrótem dwóch anglojęzycznych wyrazów: foreign (zagraniczny, pozakrajowy) oraz exchange (wymiana, zamiana, kurs). W ramach rynku Forex inwestorzy z całego świata przeprowadzają operacje wymiany walut we wszystkich strefach czasowych, w zasadzie 24 godziny na dobę (od poniedziałku do piątku). Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu Internetu i sieci telefonicznych.

Tak w wielkim skrócie wygląda dzisiejszy Forex, do którego charakterystyki powrócimy za chwilę. Ale jaki był rynek walutowy w przeszłości?

Wymiana walut i towarów istniała już w starożytności, był to niezbędny oraz kluczowy element ówczesnego handlu. Handel wymienny takimi towarami jak żywność, egzotyczne przyprawy, wyroby garncarskie i tkaniny był na porządku dziennym. Istotna też była zawartość złota w monetach np. greckich czy egipskich. To ona w dużym stopniu wyznaczała wartość danej waluty względem innej. Przypisywanie konkretnym walutom wartości w złocie stało się później powszechnie stosowanym i praktycznym rozwiązaniem w handlu wymiennym.

Wiele lat później, pod koniec XIX wieku, powstał tak zwany system waluty złotowej, parytet złota, pierwszy międzynarodowy system walutowy określający stały stosunek wartości pieniądza do jednostki złota (np. w uncjach lub gramach).

Wracając na chwilę do przeszłości, warto zwrócić uwagę na wpływową włoską rodzinę Medici, żyjącą w XV wieku. W związku z prowadzonymi na szeroką skalę interesami członkowie tejże rodziny założyli bank, Banco Medici, który w okresie swojego rozkwitu był najważniejszym bankiem europejskim. Prowadzone w banku Medici księgi rachunkowe są dowodem na przeprowadzane wówczas liczne transakcje z wykorzystaniem lokalnych i międzynarodowych walut.

Później, już w XVII i XVIII wieku, w Europie - zwłaszcza w Anglii i Holandii - kwitła międzynarodowa wymiana walut i towarów pomiędzy bankami i kupcami.

Prawdziwa historia współcześnie znanego rynku Forex zaczyna się jednak w 1944 roku, gdy miejsce miała Konferencja w Bretton Woods w Stanach Zjednoczonych. Głównymi celami tego spotkania wielu przedstawcicieli państw alianckich były m.in. osiągnięcie stabilizacji głównych walut światowych i pomoc finansowa dla odbudowania powojennej Europy. Spotkanie w Bretton Woods zaowocowało zapoczątkowaniem nowego systemu finansowego i monetarnego.

W latach 70. i 80. XX wieku nastąpił rozwój telekomunikacji, później pojawiły się komputery, co znacznie przyspieszyło rozwój Forexa, jakiego znamy dzisiaj. Obecnie, w dobie Internetu i operacji online, rynek Forex jest łatwo dostępny dla każdego zainteresowanego inwestora.

Jak już wspomnieliśmy, rynek Forex jest międzynarodowym systemem walutowym, najbardziej płynnym na świecie, działającym 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. Najpopularniejszą walutą jest dolar amerykański (USD), obraca się nim w ponad 80% foreksowych transakcji. Spośród krajów całego świata, największy udział w międzynarodowej wymianie mają Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Japonia i Singapur (łącznie ok. 70%).

Pisząc o Forexie, prędzej czy później wypada wspomnieć o kontraktach na różnice kursowe, w skrócie CFD (z ang. contract for difference). W Polsce działa wiele firm zajmujących się takimi transakcjami, między innymi filia bardzo cenionej w Wielkiej Brytanii firmy CMC Markets.

O ile na rynkach Forex obraca się tylko walutami, kontrakty różnic kursowych opierają się także na akcjach, obligacjach, surowcach czy towarach (takich jak chociażby zboża, kawa, kakao, metale szlachetne, ropa). Od razu przywodzi to na myśl starożytny handel wymienny, o którym wspomnieliśmy na początku artykułu. Gdyż początki tego, co nazywany dziś Forexem, były też narodzinami tego, co obecnie określamy mianem CFD.

CFD i Forex mają wiele wspólnego, łączy je ogromna płynność transakcji, działanie na skalę globalną, wykorzystanie dźwigni finansowej, brak dodatkowych opłat, dywidenda, działanie na rynku OTC (z ang. over the counter, czyli rynek pozagiełdowy).

Forex i CFD często są wymieniane obok siebie jednym tchem, obrazują bowiem zmiany jakie dokonały się na rynkach walutowych i w handlu wymiennym na całym świecie, szczególnie pod koniec XX wieku, po dynamicznym rozwoju nowoczesnych technologii.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Stategia regularnego inwestowania w ETF-y

Czy warto brać kredyty?

Blogroll

Połowa kredytu spłacona!