Noworoczny majątek netto

W porównaniu do zeszłomiesięcznego zestawienia majątek netto zwiększył się o około 11 tys. zł. Zmiany na poszczególnych składnikach aktywów i pasywów można zobaczyć w poniższej tabeli.


2016-01-012015-12-01zmiana
AKTYWA696 585,52 zł690 240,67 zł6 344,85 zł0,92%
gotówka + ROR1 400,31 zł1 594,68 zł-194,37 zł-12,19%
lokaty i konta oszczędn.15 004,68 zł5 753,33 zł9 251,35 zł160,80%
waluty obce718,92 zł718,74 zł0,18 zł0,03%
metale szlachetne54,34 zł56,89 zł-2,55 zł-4,48%
nieruchomości639 884,45 zł639 061,60 zł822,85 zł0,13%
należności39 522,82 zł43 055,43 zł-3 532,61 zł-8,20%
PASYWA-304 458,22 zł-309 242,99 zł4 784,77 zł-1,55%
kredyt mieszkaniowy-295 564,24 zł-296 369,91 zł805,67 zł-0,27%
inne zobowiązania-8 893,98 zł-12 873,08 zł3 979,10 zł-30,91%
MAJĄTEK NETTO392 127,30 zł380 997,68 zł11 129,62 zł2,92%

Poza przeciętną nadwyżką finansową w okolicach 5 tys. zł na wzrost majątku wpłynął przyrost należności (część należności trafiła do lokat i kont oszczędnościowych, dlatego należności są na minusie), a także wzrost wyceny nieruchomości czy spadek zobowiązań.

Portfel aktywów dalej pozostaje skoncentrowany, lecz powoli następuje poprawa (spadek udziału nieruchomości o 0,7 p.p.). Na ten wykres i problem braku dywersyfikacji generalnie prawie nie zwracam uwagi, gdyż kupno obu mieszkań wynikało głównie z potrzeb życiowych. Dla przypomnienia: mniejsze, wcześniej kupione mieszkanie jest obecnie wynajmowane. A za 7 lat, po spłaceniu większego mieszkania, mamy w planach kupno kolejnego, 3-pokojowego mieszkania. To jest plan-minimum, bo do tego czasu zamierzam bardziej się postarać, chociażby w przyszłym roku.

Jeśli o mieszkaniach mowa, rentowność kawalerki wynosi -0,09% rocznie oraz -0,13% od początku. W przypadku 2-pokojowego lokum roczna stopa zwrotu równa się 3,21%, a od początku 1,59%. Podane wartości są kwotami netto.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Stategia regularnego inwestowania w ETF-y

Czy warto brać kredyty?

Alior Sync - opinia

Blogroll