RPP obniży stopy procentowe w kwietniu?

Warsaw

Za tydzień, 6 kwietnia, Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję o wysokości stóp procentowych w Polsce. Wiele czynników wskazuje na to, że obecna stopa referencyjna na poziomie 1,5% zostanie ścięta o 0,25 p.p. Co przełoży się na spadek miesięcznej raty o 50 zł dla kredytobiorcy hipotecznego zadłużonego na kwotę 240 tys. zł.

Dlaczego spodziewam się obniżki?

1) Deflacja na poziomie 0,8% jest daleka od celu inflacyjnego 1,5%-3,5%.

2) Ceny ropy, które mają duży wpływ na wskaźnik CPI, nie wykazują tendencji wzrostowej. Mimo ostatniej korekty, wciąż jest taniej niż rok temu. Nie wspominając o cenach gazu, które w marcu były na rekordowo niskich poziomach.

3) Złoty w marcu wyraźnie umocnił się do głównych walut, co przyczynia się do presji na spadek cen produktów importowanych.

4) Węgry obniżyły główną stopę procentową do 1,20%, a stopa depozytowa została ścięta do poziomu ujemnego - po raz pierwszy w przypadku krajów z naszego regionu.

5) Rząd PiS-u będzie szukał wszelkich sposobów na sfinansowanie Programu 500 plus, a jednym z nich jest podatek inflacyjny. Poza tym im wyższa inflacja, tym wyższe wpływy ze wszystkich danin. Przede wszystkim z VAT, który ma największe fiskalne dla budżetu państwa.

6) Zmienił się skład RPP, który obecnie wydaje się być bardziej gołębi, tzn. skłonny do luzowania monetarnego. Prawie wszyscy członkowie pochodzą z wyboru PiS-u.

Podsumowując, oceniam prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych w kwietniu na 75%. Ewentualna obniżka ucieszy osoby spłacające kredyty, natomiast pogorszy sytuację ciułaczy. Rada: został jeszcze tydzień do decyzji, warto przejrzeć swój portfel i być może już teraz założyć średnioterminowe lokaty o stałym oprocentowaniu.

Jak wyliczyć opłacalność abonamentu komórkowego z telefonem?

Na przykładzie abonamentu w sieci Play pod nazwą FORMUŁA SMARTFON UNLIMITED PRO z telefonem HTC Desire 820. Oczywiście, nie jest to artykuł sponsorowany.

Umowa abonamentu jest zawierana na 3 lata, a opłata miesięczna wynosi 69,99 zł, co daje kwotę 2519,64 zł. Do tego musimy dopłacić jednorazowo za telefon 79 zł. Łącznie więc w ciągu 3 lat zapłacimy 2598,64 zł.

Teraz zobaczmy ile na rynku kosztuje telefon. Na Ceneo najtaniej nabędziemy smartfon za 979 zł. Na Allegro można już znaleźć model bez menu w języku polskim za 728 zł, który jest wysyłany z Wielkiej Brytanii. W obliczeniach weźmiemy pod uwagę pierwszą cenę.

Różnica między całkowitą kwotą do zapłaty a ceną telefonu wynosi 1619,64 zł. Dzieląc tę kwotę przez 36, otrzymujemy 44,99 zł miesięcznie - tyle będzie nas kosztować oferta operatora Play, szczegóły której są na poniższym obrazku.

Play abonament

Dużo czy mało - oceńcie sami. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem abonamentów ze względu na mniejszą elastyczność budżetu domowego. Zresztą, moje wydatki na telefon rzadko przekraczają 10 zł miesięcznie, więc tym bardziej oferta nie jest dla mnie. Poza tym nie potrzebuję drogiego smartfonu, celowałbym raczej w taki za około 500 zł. Ale co kto woli, stąd ten wpis.

Majątek netto - marzec 2016

W porównaniu do zeszłomiesięcznego zestawienia wartość majątku netto zmalała nominalnie o 8230,28 zł, a procentowo o 1,94%. Główny wpływ na zmianę miał spadek wartości nieruchomości o 16048 zł. O 7832,19 zł wzrosły depozyty. Pozostałe składniki aktywów i pasywów są prawie bez zmian.


2016-03-012016-02-01zmiana
AKTYWA713 346,23 zł721 810,73 zł-8 464,50 zł-1,17%
gotówka i depozyty10 912,37 zł3 080,18 zł7 832,19 zł254,28%
należności47 746,63 zł47 996,63 zł-250,00 zł-0,52%
akcje0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00%
nieruchomości654 611,70 zł670 659,70 zł-16 048,00 zł-2,39%
inwestycje alternatywne75,53 zł74,22 zł1,31 zł1,77%
PASYWA-298 323,22 zł-298 557,44 zł234,22 zł-0,08%
kredyt mieszkaniowy-293 840,31 zł-294 755,35 zł915,04 zł-0,31%
inne zobowiązania-4 482,91 zł-3 802,09 zł-680,82 zł17,91%
MAJĄTEK NETTO415 023,01 zł423 253,29 zł-8 230,28 zł-1,94%

Pozycja akcje dalej pusta, gdyż w lutym uciekła mi okazja na kupno ETFW20L. Natomiast obecnie jestem w trakcie zakładania IKZE, na które zamierzam w tym roku wpłacić środki w maksymalnej kwocie, to jest 4866 zł.

Jeśli chodzi o nieruchomości - roczna stopa zwrotu wygląda coraz lepiej i wynosi 5,34% netto. Pozostaję przy wycenie rynkowej mieszkań, a ewentualnie w skrajnych przypadkach będę interweniował. Nie chcę psuć spójności w sposobie wyceny poszczególnych składników majątku.

majątek netto

Moim (a właściwie naszym) celem jest uzbieranie symbolicznego miliona do 2025 roku. Co będzie potem - zobaczymy, obecnie cel ten jest zrealizowany w 41,5%. Do końca 2016 roku chciałbym być półmilionerem, lecz będzie to trudne zadanie.

Średnia miesięczna nadwyżka finansowa w ostatnich 12 miesiącach to 10196,64 zł 9527,52 zł. Przy założeniu osiągania nadwyżek w tej samej wysokości w kolejnych okresach, a także przy stopie oprocentowania 2% netto, cel 1 miliona złotych zostanie osiągnięty za 4 lata i 3 miesiące 4 lata i 7 miesięcy. Czyli w wieku 31 lat.