Majątek netto - marzec 2016

W porównaniu do zeszłomiesięcznego zestawienia wartość majątku netto zmalała nominalnie o 8230,28 zł, a procentowo o 1,94%. Główny wpływ na zmianę miał spadek wartości nieruchomości o 16048 zł. O 7832,19 zł wzrosły depozyty. Pozostałe składniki aktywów i pasywów są prawie bez zmian.


2016-03-012016-02-01zmiana
AKTYWA713 346,23 zł721 810,73 zł-8 464,50 zł-1,17%
gotówka i depozyty10 912,37 zł3 080,18 zł7 832,19 zł254,28%
należności47 746,63 zł47 996,63 zł-250,00 zł-0,52%
akcje0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00%
nieruchomości654 611,70 zł670 659,70 zł-16 048,00 zł-2,39%
inwestycje alternatywne75,53 zł74,22 zł1,31 zł1,77%
PASYWA-298 323,22 zł-298 557,44 zł234,22 zł-0,08%
kredyt mieszkaniowy-293 840,31 zł-294 755,35 zł915,04 zł-0,31%
inne zobowiązania-4 482,91 zł-3 802,09 zł-680,82 zł17,91%
MAJĄTEK NETTO415 023,01 zł423 253,29 zł-8 230,28 zł-1,94%

Pozycja akcje dalej pusta, gdyż w lutym uciekła mi okazja na kupno ETFW20L. Natomiast obecnie jestem w trakcie zakładania IKZE, na które zamierzam w tym roku wpłacić środki w maksymalnej kwocie, to jest 4866 zł.

Jeśli chodzi o nieruchomości - roczna stopa zwrotu wygląda coraz lepiej i wynosi 5,34% netto. Pozostaję przy wycenie rynkowej mieszkań, a ewentualnie w skrajnych przypadkach będę interweniował. Nie chcę psuć spójności w sposobie wyceny poszczególnych składników majątku.

majątek netto

Moim (a właściwie naszym) celem jest uzbieranie symbolicznego miliona do 2025 roku. Co będzie potem - zobaczymy, obecnie cel ten jest zrealizowany w 41,5%. Do końca 2016 roku chciałbym być półmilionerem, lecz będzie to trudne zadanie.

Średnia miesięczna nadwyżka finansowa w ostatnich 12 miesiącach to 10196,64 zł 9527,52 zł. Przy założeniu osiągania nadwyżek w tej samej wysokości w kolejnych okresach, a także przy stopie oprocentowania 2% netto, cel 1 miliona złotych zostanie osiągnięty za 4 lata i 3 miesiące 4 lata i 7 miesięcy. Czyli w wieku 31 lat.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Stategia regularnego inwestowania w ETF-y

Czy warto brać kredyty?

Alior Sync - opinia

Blogroll