Posty

Majątek netto (czerwiec 2016): -14321,80 zł