Majątek netto (lipiec 2016) - zmiany, zmiany, zmiany

1. Zmiana w tytule - tak jak bilans firmy publikuje się za poprzedni okres, tak i majątek netto publikowany w sierpniu będzie z nazwą lipcową.

2. Majątek netto został podzielony na 5 głównych obszarów:
  • środki obrotowe - tymczasowe, związane z codziennym życiem i prowadzeniem firmy, nieinwestycyjne, nieoprocentowane,
  • depozyty i obligacje - oprocentowane aktywa o stałym kuponie,
  • akcje,
  • nieruchomości,
  • inwestycje alternatywne - złoto, domeny i inne aktywa inwestycyjne niezakwalifikowane powyżej.

3. Nie ma już podziału na aktywa i pasywa, są to de facto aktywa netto. Zmiana polega na tym, że np. kredyt mieszkaniowy został wrzucony do sekcji nieruchomości. Będzie to dawać lepszy obraz co do wszystkich środków zaangażowanych w poszczególny rodzaj aktywów.

4. Przy wycenie nieruchomości żegnam się z wyliczaniem średniej. Po 6 miesiącach testowania stwierdzam, że ta metoda wyceny nie sprawdza się. Wracam więc do korzeni i do podawania po prostu ceny rynkowej na podstawie wyceny na Szybko.pl. Trudno - nawet jeżeli obecną wycenę uważam za zaniżoną, nie ma zmiłuj się.


2016-08-012016-07-01zmiana
środki obrotowe6 879,20 zł10 331,89 zł-3 452,69 zł-33,42%
gotówka PLN158,72 zł248,27 zł-89,55 zł-36,07%
gotówka EUR276,08 zł745,57 zł-469,49 zł-62,97%
konta osobiste2 059,50 zł8 667,96 zł-6 608,46 zł-76,24%
należności krótkoterm.9 252,59 zł8 645,00 zł607,59 zł7,03%
zobowiązania krótkoterm.-4 867,68 zł-7 974,91 zł3 107,23 zł-38,96%
depozyty i obligacje7 056,63 zł28 000,00 zł-20 943,37 zł-74,80%
konta oszczędnościowe7 056,63 zł28 000,00 zł-20 943,37 zł-74,80%
akcje0,00 zł0,00 zł0,00 zł
nieruchomości353 440,27 zł350 995,62 zł2 444,65 zł0,70%
kawalerka188 481,20 zł188 537,24 zł-56,04 zł-0,03%
mieszkanie 2-pokojowe394 236,80 zł422 927,36 zł-28 690,56 zł-6,78%
kredyt mieszkaniowy-229 277,73 zł-260 468,98 zł31 191,25 zł11,98%
inwestycje alternatywne1 352,37 zł1 452,78 zł-100,41 zł-6,91%
srebro fizyczne79,31 zł73,25 zł6,06 zł8,27%
monety kolekcjonerskie30,00 zł30,00 zł0,00 zł0,00%
blofi.pl1 243,06 zł1 349,53 zł-106,47 zł-7,89%
MAJĄTEK NETTO368 728,47 zł390 780,29 zł-22 051,82 zł-5,64%

W porównaniu do poprzedniego zestawienia majątek netto skurczył się o 22051,82 zł i wynosi 368728,47 zł. Na ten rezultat wpłynęła przede wszystkim wspomniana zmiana wyceny nieruchomości. Poza tym nadpłaciłem kredyt mieszkaniowy o 30 tys. zł, a kolejna nadpłata planowana jest na lato następnego roku.

Cały czas chcę wejść na rynek akcji, lecz przez ostatnie zamieszanie przy systemach emerytalnych czekam na rozwój sytuacji w sprawie IKZE oraz IKE.


Struktura aktywów bez zmian, czyli nadal zdecydowanie dominują nieruchomości.

Popularne posty z tego bloga

Stategia regularnego inwestowania w ETF-y

Czy warto brać kredyty?

Alior Sync - opinia

Blogroll