Oszczędność po polsku


Według statystyk Narodowego Banku Polskiego najpopularniejszym sposobem oszczędzania Polaków są depozyty bankowe. Pod koniec czerwca 2015 roku wysokość wszystkich środków na nich zgromadzonych wyniosła łącznie ponad 773 mld zł. Na ROR-ach i lokatach krótkoterminowych ulokowano 467,7 mld zł, a na depozytach długoterminowych - około 306 mld zł. Dane te potwierdzają, że lokaty bankowe są uważane za bezpieczne, warto więc przyjrzeć im się bliżej.

Oprocentowanie lokat – na czym polega?

Na poziom oprocentowania lokat mają wpływ: stopy procentowe, wskaźnik inflacji oraz stawka WIBOR. Wysokość stóp procentowych ustala Rada Polityki Pieniężnej. Na jej decyzję wpływ mają wskaźniki makroekonomiczne polskiej gospodarki. Głównym zadaniem RPP jest utrzymanie inflacji, czyli wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce, w granicach celu inflacyjnego wynoszącego 2,5 procent +/-1 punkt procentowy. Podstawowym narzędziem, z którego korzystają banki centralne, stabilizując ceny dóbr i usług w gospodarce, są stopy procentowe. A poziom stawki WIBOR jest uzależniony od głównej stopy referencyjnej. Podsumowując, zmiana wskaźnika inflacji powoduje zmianę stóp procentowych, a to z kolei wpływa na zmianę WIBOR-u i w efekcie na zmianę oprocentowania lokat.

Rodzaje oprocentowania lokat

Obecnie możemy wyróżnić trzy rodzaje oprocentowania lokat. Oprocentowanie stałe jest najkorzystniejsze, kiedy spodziewamy się obniżek stóp procentowych – klient ma pewność, że jego zysk nie ulegnie pomniejszeniu. Oprocentowanie zmienne jest zyskowne, gdy oczekujemy podwyżek stóp procentowych w przyszłości. Natomiast przy oprocentowaniu progresywnym możemy wypłacić środki wraz z odsetkami jeszcze przed zakończeniem terminu zapadalności - warto zdecydować się na ten rodzaj oprocentowania, jeśli nie wiemy, kiedy środki będą nam potrzebne. Średnie roczne oprocentowanie lokat rocznych, półrocznych i kwartalnych wynosi obecnie około 2%. Warto wiedzieć, jakie jest najlepsze oprocentowanie lokat dla Ciebie.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja odpowiedzialna za depozyty w Polsce. W razie problemów finansowych banki wchodzące w skład polskiego systemu bankowego mogą liczyć na pomoc i wsparcie. BFG pozyskuje środki na wypłacanie depozytów z różnych źródeł, są to m.in. budżet państwa, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, kredyt udzielany przez NBP. Gdy instytucja finansowa ogłosi upadłość, BFG gwarantuje klientowi wypłatę pieniędzy i przekazanie mu ich w ciągu 20 dni roboczych. Gwarancją są objęte depozyty w rodzimej i obcej walucie, a ubiegać się o środki możemy przez 5 lat od zawieszenia działalności banku. Od końca listopada 2013 roku poręczeniem objęte są także Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe.

Jak wybrać odpowiednią lokatę? Zaufaj PADO24!


Zajrzyjcie na stronę PADO24 i skorzystajcie z naszej wiedzy, którą przedstawiliśmy w formie ciekawych atykułów. Znajdziecie tu rzetelne informacje dotyczące finansów. Pomożemy Wam wybrać właściwe rozwiązanie i chętnie podzielimy się swoim doświadczeniem.

Artykuł powstał przy współpracy z portalem PADO24.

Popularne posty z tego bloga

Stategia regularnego inwestowania w ETF-y

Czy warto brać kredyty?

Alior Sync - opinia

Blogroll