Posty

Majątek netto (sierpień 2016) - 400 tys. zł ponownie przebite