Pół miliona złotych przebite

Zgodnie z obietnicą wrzucam zestawienie majątku netto po przekroczeniu kolejnej ważnej bariery, czyli połowy miliona złotych. A dokładnie na dzień 2 czerwca jego wartość (różnica między wszystkimi aktywami i pasywami) wyniosła 531118,87 zł.


Aktywa płynne to gotówka, depozyty, obligacje, należności i zobowiązania. Do Akcji i udziałów zaliczam wartość udziałów w instrumentach giełdowych i pozagiełdowych. Natomiast wartość Nieruchomości jest liczona jako suma wartości rynkowych mieszkań pomniejszona o kredyt hipoteczny.

W lipcu po raz trzeci zamierzam nadpłacić kredyt mieszkaniowy o 30 tys. zł. Natomiast jest szansa, że za rok spłacimy całość kredytu, którego wysokość na dzień dzisiejszy wynosi 221304,09 zł.

Podsumowując, po 6 latach dążenia do miliona półmetek jest już za nami. Kolejna publikacja majątku nastąpi po osiągnięciu celu.

Popularne posty z tego bloga

Stategia regularnego inwestowania w ETF-y

Czy warto brać kredyty?

Alior Sync - opinia

Blogroll