Jedna stawka PIT i progresja podatkowa?


Jedna stawka PIT i progresja podatkowa? To możliwe - wszystko przez kwotę wolną od podatku, która powoduje, że osoby gorzej zarabiające płacą procentowo mniej od osób lepiej zarabiających.

Dla przykładu:
  • Kwota dochodu wolna od podatku wynosi 30000 zł rocznie.
  • Stawka PIT jest liniowa i wynosi 32%.
  • Kowalski zarabia 50000 zł rocznie, czyli zapłaci (50000-30000)*0,32=6400PLN podatku. Jego stopa podatkowa wyniesie 6400/50000=12,8%.
  • Nowak zarabia 100000 zł rocznie, a więc zapłaci (100000-30000)*0,32=22400PLN podatku. Jego stopa podatkowa to 22400/100000=22,4%.
  • Kowalski zapłaci o około 10 p.p. mniej od Nowaka przy tej samej stawce podatkowej.

W Polsce są 2 stawki PIT: 18% i 32%. Jest też śmiesznie niska kwota wolna od podatku. Czy nie lepiej zatem uprościć system, zachowując tylko jedną stawkę 32%, a podwyższając zarazem kwotę wolną od podatku do takiej wysokości, aby otrzymać identyczne wpływy do sektora finansów publicznych z tego tytułu?

Popularne posty z tego bloga

Stategia regularnego inwestowania w ETF-y

Czy warto brać kredyty?

Alior Sync - opinia

Blogroll