Stategia regularnego inwestowania w ETF-y


Obecnie na GPW jest notowanych 5 funduszy ETF.

3 z nich, czyli Beta ETF mWIG40TR, Beta ETF WIG20TR oraz Lyxor ETF WIG20, skupiają się na polskich akcjach. Odrzucamy je w tej strategii, gdyż w polskie instrumenty inwestują także OFE, PPK, PPE, a zależy nam na dywersyfikacji całego majątku netto.

Zostają 2 ETF-y, czyli Lyxor ETF DAX i Lyxor ETF S&P500.

Strategia polega na tym, aby zawsze inwestować równo po 50% w każdy z tych funduszy. Raz kupujemy więcej sztuk jednego funduszu, a drugi raz odwrotnie. Jest to de facto strategia uśredniania po lepszych cenach.

Warto stosować strategię w ramach IKZE, a także IKE, aby przy okazji osiągać korzyści podatkowe.

Szukamy maklera z jak najniższą prowizją na rynku. obecnie jest to DM BPS z prowizją transakcyjną w wysokości 0,13% min. 3 zł.

Oczywiście, nie kupujemy PKC z powodu dość niskiej płynności (z roku na rok jest coraz lepiej) tych instrumentów na GPW.

Strategię można też stosować na zagranicznych ETF-ach, których wybór może być bardziej optymalny, bo np. można kupić akcje największych firm świata w ramach jednego ETF-a. Ale wtedy nie mamy korzyści podatkowych.

Gdybym był premierem...


Już w maju wybory do europejskiego, a jesienią do polskiego parlamentu. Politycy obrzucają się coraz to nowszymi pomysłami, na co wydać pieniądze zbierane z podatków i, co gorsze, z zadłużania państwa.

W tym poście zabawię się w premiera i przedstawię moje propozycje reform w sferze gospodarczej i nie tylko. Oto one.

 1. Zapisanie w Konstytucji zakazu uchwalania budżetu państwa z deficytem. Wyjątki to wojna lub przewidywana recesja w następnym roku.
 2. Zapisanie w Konstytucji zakazu zadłużania państwa w obcej walucie, aby zniwelować ryzyko walutowe.
 3. Reforma podatku VAT polegająca na likwidacji stawki 8%. Zostaną stawki 0%, 5% i 23%. Wszystkie towary i usługi korzystne dla zdrowia, proekologiczne, prorozwojowe należy objąć stawką 5%. Pozostałe produkty ze stawką 23%.
 4. Uproszczenie klina podatkowego. Likwidacja kosztów uzyskania przychodu, jedna stawka podatku 32%. Likwidacja wszystkich ulg i możliwości przekazania 1% podatku. Wszystkie zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczyć na odpowiedni wzrost kwoty dochodu wolnej od podatku.
 5. Nadwyżki budżetowe przeznaczać na wzrost kwoty dochodu wolnej od podatku PIT aż do jego całkowitej likwidacji.
 6. Wynagrodzenie brutto = koszty pracodawcy z tytułu zatrudnienia pracownika.
 7. Zastąpienie podatku CIT podatkiem przychodowym w odpowiedniej wysokości.
 8. Likwidacja gmin, wszystkie ich obowiązki przejmą powiaty. W razie potrzeby można podzielić powiat na dwa mniejsze. Rozważenie zwiększenia liczby województw.
 9. Likwidacja urzędów pracy - część ich obowiązków przejmie ZUS.
 10. Likwidacja zasiłku pogrzebowego, w zamian odpowiednie zmniejszenie składki rentowej.
 11. Likwidacja umów zlecenia.
 12. Wszystkie niedziele będą handlowe.
 13. Przegląd wszystkich danin publicznych, likwidacja tych o małym znaczeniu fiskalnym (np. opłata od posiadania psa).
 14. Przegląd zasiłków i likwidacja nakładających się na siebie świadczeń.
 15. Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz plan stopniowego jego podnoszenia co rok o miesiąc aż do osiągnięcia limitu 70 lat (czyli reforma będzie trwała przez następnych 60 lat).
 16. Stopniowa likwidacja wszystkich przywilejów emerytalnych.
 17. Likwidacja podatku PIT dla emerytur.
 18. Likwidacja OFE i przeniesienie 100% zgromadzonych środków do IKE.
 19. Likwidacja jednej klasy w podstawówce, dzięki czemu skróci się okres edukacji i więcej młodych ludzi założy rodziny w najlepszym wieku biologicznym.
 20. Sprawy obyczajowe będą rozstrzygane w referendach.
 21. Wprowadzenie bonów edukacyjnych, likwidacja szkół publicznych.
 22. Wprowadzenie bonów zdrowotnych, likwidacja szpitali publicznych.
 23. Całkowite zaprzestanie finansowania religii.
 24. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych nieistotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.
 25. Prywatyzacja kultury.
 26. Prywatyzacja sportu.
 27. Polityka zagraniczna - państwa NATO i UE jako kluczowi partnerzy.
 28. Likwidacja IPN.
 29. Wchłonięcie Trybunału Konstytucyjnego przez Sąd Najwyższy i wybory powszechne na Prezesa Sądu Najwyższego.
 30. Likwidacja KNF i przejęcie jej obowiązków przez NBP.
 31. Podwyższenie akcyzy na olej napędowy do poziomu akcyzy na benzynę. W zamian odpowiednie obniżenie akcyzy na paliwo gazowe.
 32. Wydatki na wojsko równe minimalnemu wymaganemu poziomowi w NATO, czyli 2% PKB, ukierunkowanie na wspieranie krajowego przemysłu wojskowego.
 33. Wprowadzenie systemu dywersyfikacji wytwarzania energii elektrycznej, w którym każdy budynek będzie mógł produkować energię, a elektrownie będą miały obowiązek odkupywać nadwyżki.
 34. Całkowita rezygnacja z budowy elektrowni atomowej ze względu na obecne horrendalne koszty ich budowy na świecie.
 35. Demokracja bezpośrednia na podobieństwo systemu funkcjonującego w Szwajcarii.
W razie potrzeby lista ta będzie uzupełniania. Zabawa w szefa państwa pokazuje, że moje poglądy są liberalne w kwestiach gospodarczych i umiarkowane w sprawach społecznych. Nie ukrywam, że najbardziej podobają mi się systemy społeczno-gospodarcze funkcjonujące w takich krajach, jak Szwajcaria, USA, Hongkong czy Singapur. Zdaję sobie sprawę, że to są zupełnie inne państwa niż Polska, ale które kraje na świecie są podobne? Lepiej wzorować się na dobrych przykładach, a nie kroczyć ścieżką bankrutów, tak jak robi to obecny rząd w Polsce.

Emerytalny dylemat (odpowiedź na list czytelnika)

Witam. Mam 30 lat i niski budżet. Od niedawna zacząłem regularnie oszczędzać. Chciałbym uzyskać dodatkową emeryturę. Uznałem, że najlepszym na to sposobem, będzie założenie sobie kont IKE i IKZE. Planuję zrobić tak, że na koncie IKE będę działał ryzykownie, czyli akcje, a na koncie w IKZE bezpieczniej, obligacje. Czy z Pana doświadczenia wynika, że jest to rozsądna strategia, dla młodej osoby, która ma wiele lat oszczędzania przed sobą, jak i emeryturę za wiele lat? Mogę przeznaczyć na inwestycje ok. 6 tys. zł rocznie.

Z góry dziękuję za odpowiedź,
Piotr


Ma Pan 2/3 życia przed sobą i co najmniej 35 lat do emerytury. To jest spory kawał czasu i nadal dobry moment, aby zacząć myśleć o swojej finansowej przyszłości, w tym o emeryturze.

Jednak należy do tego podejść mądrze i przede wszystkim najpierw:
 • zainwestować w siebie, aby więcej zarabiać i przeznaczać na inwestycje większe kwoty,
 • zainwestować we własne mieszkanie i jego spłatę (chyba że preferuje Pan najem),
 • zbudować kapitał awaryjny na nieprzewidziane wydatki.
Dopiero potem należy martwić się o dodatkową emeryturę.

Przechodząc już konkretnie do zaprezentowanej przez Pana strategii - ma Pan 6 tys. zł rocznie, czyli jest to kwota bliska limitowi IKZE. IKZE jest bardziej opłacalne od IKE, więc całą kwotę włożyłbym właśnie na IKZE, a IKE sobie na razie darował.

IKE natomiast polecam zamiast zwykłego konta maklerskiego, gdyż płacimy tu podatek od zysków dopiero przy wycofaniu środków (po 60 roku życia nie płacimy), a nie co roku.

Ja w tym momencie posiadam zarówno IKZE, jak i IKE. Do IKZE kasę wpłacam co rok ze względu na korzyści podatkowe. Z kolei do IKE wpłaciłem kiedyś pieniądze, a teraz je powoli wycofuję, gdyż zbieram kapitał na większe mieszkanie.

I myślę, że w ten sposób można traktować te rachunki emerytalne - IKZE jako pieniądze nie do ruszenia, natomiast IKE jako zamiennik zwykłego konta maklerskiego.

Pozdrawiam